Strona główna  
   
  Historia szkoły  
   
  Absolwenci  
   
  Dokumenty szkoły  
   
  Ewaluacja wewnętrzna  
   
  Zasady rekrutacji  
   
  Nauczyciele  
   
  Samorząd Uczniowski  
   
  Rada Rodziców  
   
  Kierunki i wychowawcy klas  
   
  Kalendarz roku szkolnego  
   
  Profilaktyka  
   
  Kalendarz imprez i uroczystości  
   
  Olimpiady, konkursy, zawody  
   
  Koła zainteresowań  
   
  Matura  
   
  Egzamin zawodowy  
   
  Osiągnięcia uczniów  
   
  Patronaty i współpraca  
   
  Udział szkoły w projektach  
   
  Współpraca z zagranicą  
   
  Europejskie projekty edukacyjne  
   
  Klub Europejski Douzelage  
   
  Wolontariat  
   
   
   
  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  
   
  Gazeta szkolna "WIÓRY"  
   
  Super Klasa  
   
  Sport  
   
  Informacje dla rodziców  
   
  Doradca zawodowy  
   
  Internat  
   
  50 lat Liceum Ogólnokształcacego w Chojnie  
   
  Moodle  
   
   
 

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29


 
 
PATRONATY - WSPÓŁPRACA
 
     
   
     
 
 
     
   
     
   
     
 
WOPR
 
     
   
 
 
     
     
 Dyrektor szkoły: mgr Adriana Salamończyk

 

 
 Wicedyrektor ds. dydaktycznych: mgr Agnieszka Bylewska
Wicedyrektor ds. wychowawczych: mgr Małgorzata Limanówka
 
 
 
 

 kierownik internatu: mgr Grażyna Żywicka
kierownik pracowni szkolnych: mgr Joanna Nowak
kierownik szkolenia praktycznego: inż. Monika Kowalska
 
 

Bachów Adam – praktyczna nauka zawodu, pracownia systemów suchej zabudowy

mgr inż. Barylska Izabela - zajęcia praktyczne, organizacja pracy w hotelarstwie,  podstawy hotelarstwa, działalność recepcji, pracownia hotelarska, obsługa konsumenta, wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

mgr Bednarz Marek - historia, przysposobienie obronne, podstawy wojskowości, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Bylewska Agnieszka - fizyka, chemia

mgr Cedro Gustaw - matematyka

mgr Chmura Hanna - wychowanie fizyczne

mgr Czubak Renata - język polski

mgr Daszkiewicz Edyta - geografia, geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska

Denys Bogdan - diagnostyka, pracownia samochodowa, praktyczna nauka zawodu (MPS)

mgr Dubik - Galicka Anna - język niemiecki, język angielski

Dziura Edward - praktyczna nauka zawodu, pracownia stolarska ( ST, TRW)

mgr Gorska Joanna - język angielski, język angielski zawodowy

mgr Góra Kamila - systemy operacyjne i sieci komputerowe, programowanie strukturalne i obiektowe, urządzenia techniki komputerowej, pracownia urządzeń techniki komputerowej, informatyka

mgr Grabczak Lilla - wychowanie fizyczne

Grzegorzewski Mateusz - zajęcia praktyczne (MPS)

mgr Hermanowicz Izabela - przedmioty zawodwe

mgr Jabłońska - Wróbel Anna - język niemiecki, język niemiecki zawodowy

mgr Jabłońska Agnieszka - wychowanie fizyczne

mgr inż. Janik Krzysztof - systemy operacyjne, programowanie strukturalne i obiektowe, multimedia i grafika komputerowa, zajęcia specjalizacyjne

mgr Jarząb Urszula - chemiai

mgr Kaliciak Rafał - wychowanie fizyczne

ks. mgr Wojciech Koladyński - religia

inż. Kowalska Monika - technologia, technologia budownictwa

mgr Krupa-Nadolny Edyta - język polski, wiedza o kulturze

mgr Krupa Wojciech - wychowanie fizyczne

mgr Krzemińska Anna - matematyka

mgr Kubowicz Karolina - pedagog

Kuflowski Andrzej - zajęcia praktyczne (TB, TRW)

mgr Lasowska Gabriela - bibliotekarz

Lejman Leszek - język angielski, język angielski zawodowy

mgr Leszczyńska Hanna - język polski

mgr Limanówka Małgorzata - pedagog

mgr Lizak Aleksander - pedagog, w internacie, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Łągiewczyk Marek - wychowanie fizyczne, wychowawca w internacie, ratownictwo wodne

mgr Łozińska Sylwia - wychowawca w internacie, bibliotekarz

mgr inż. Małysz-Lewandowska Bianka - obsługa konsumenta, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

mgr Michasiuk Grzegorz - wychowanie fizyczne, wychowawca w internacie

mgr Mickiewicz-Bindas Katarzyna - język polski, etyka

mgr Motyl Agata - matematyka, fizyka i astronomia

mgr Mucha Monika - wychowawca w internacie

mgr Nowak Joanna - zajęcia praktyczne

Nowak Kamila - język angielski

mgr Nabywaniec Zuzanna - język niemiecki

mgr Nożewnik Barbara - technologia informacyjna,zajęcia specjalizacyjne, podstawy psychologii, wychowanie do życia w rodzinie, informatyka

mgr Oleksy Barbara - język angielski, język angielski zawodowy

mgr Oleśków Norbert - język niemiecki, historia

mgr Pawlaczyk Agnieszka - biologia

inż. Pawlaczyk Krzysztof - technologia mechaniczna, pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej, konstrukcja pojazdów samochodowych, eksploatacja pojazdów samochodowych, podstawy konstrukcji maszyn, konstrukcja pojazdów, przygotowanie do prowadzenia pojazdów, budowa i naprawa pojazdów samochodowych, diagnostyka  i obsługa pojazdów samochodowych

mgr Perz Danuta - historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Pośniak Krzysztof - język polski, podstawy przedsiębiorczości

mgr Rewers Alina - bibliotekarz

mgr Salamończyk Adriana - matematyka

mgr Salamończyk Janusz Cezary - język angielski

mgr Skotnicka Katarzyna - pracownia hotelarska, dzialalność recepcji, organizacja pracy w hotelarstwie, obsługa konsumenta zajęcia praktyczne

mgr Skrzypa Emilia - matematyka, ekonomia i prawo w hotelarstwie, marketing usług hotelarskich, ekonomika i organizacja gastronomii, marketing w gastronomii, rachunkowość i finanse w gastronomii, ekonomika

mgr Sokołowski Sławomir - zajęcia praktyczne (MPS)

ks. mgr Stachnik Zbigniew - religia

mgr inż. Sumara Justyna - obsługa konsumenta, zasady żywienia, technologia gastronomiczna

mgr inż. Szemiot-Trzecka Anna - konstrukcje budowlane, kosztorysowanie, organizacja robót budowlanych, eksploatacja, specjalizacja, podstawy budownictwa, budownictwo ogólne, technologia budownictwa, technologia systemów suchej zabudowy

mgr inż. Szkuciak Andżelika - podstawy projektowania, technologia budownictwa, instalacje, dokumentacja techniczna, pracownia dokumentacji technicznej

mgr Szwiec Dorota - wychowawca w internacie, doradca zawodowy

mgr Świercz- Siwiera Agnieszka - multimedia i grafika komputerowa,   technologia informacyjna, rysunek techniczny  i konstrukcje, technologia i materiałoznawstwo, maszyny, technologia stolarstwa, informatyka, obsługa informatyczna w hotelarstwie

ks. mgr Winnicki Marek - religia

mgr Zagajewska Magdalena - psycholog

mgr inż. Zarzycka Małgorzata - technologia gastronomiczna, zasady żywienia, pracownia gastronomiczna, obsługa konsumenta

mgr Zubala Barbara - biologia, podstawy przedsiębiorczości

mgr Żurawska-Rusek Aneta - historia, historia i wos

mgr Żywicka Grażyna - wychowawca w internacie


 
       
 

 

LINKI


Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Poznaniu

Kuratorium Oświaty
w Szczecinie

Starostwo Powiatowe
w Gryfinie


 
 

GALERIA

 
     
 
 
     
  Festiwal Piosenki Angielskiej  
     
   
     
   
     
   
     
 

 

 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2007
ZSP Nr 1 w Chojnie