Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Projekt pt „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” realizowany w latach 2018-2021 przez ZSP w Chojnie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

więcej

aktualności

PREZENTACJA ZSP w CHOJNIE

"Wirtualny" uczeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie
Autorkami filmiku są uczennice kl. 1b LO Wanesa Adamska i Kinga Woźniak.

Fotografie wychowanie fizyczne

KOMUNIKAT
Dyrektora ZSP w Chojnie

Od 31 maja 2021 r. kształcenie ogólne i zawodowe realizowane jest stacjonarnie zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami [więcej].

Uczniowie branżowej szkoły I st. będący młodocianymi pracownikami realizują zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

Adriana Salamończyk
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Chojnie

KOMUNIKAT
Dyrektora ZSP w Chojnie

Uczniowie, nauczyciele, pracownicy ZSP w Chojnie

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły w czasie stanu epidemii COVID-19, zobowiązuję wszystkich do przestrzegania Procedur funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w czasie epidemii COVID-19.

Przypominam w szczególności, że:

1. Na terenie szkoły może przebywać wyłącznie osoba zdrowa.

2. Na terenie szkoły mogą przebywać osoby niebędące uczniami, nauczycielami i pracownikami, wyłącznie po uprzednim, telefonicznym bądź mailowym umówieniu się z pracownikiem sekretariatu.

3. W miejscach do tego wyznaczonych na terenie szkoły należy dezynfekować ręce.

4. W budynkach szkolnych, poza salami lekcyjnymi obowiązuje noszenie maseczek zakrywających usta i nos.Adriana Salamończyk
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Chojnie

OGŁOSZENIE O OBSŁUDZE INTERESANTÓW
W ZWIĄZKU Z WYSTĘPOWANIEM KORONAWIRUSA

Informuję, że obsługa interesantów w ZSP w Chojnie odbywa się na bieżąco. Z uwagi jednak na stan epidemii ogranicza się bezpośredni kontakt. Zalecane jest kontaktowanie się telefonicznie nr tel. 91 414 20 29 lub poprzez pocztę elektroniczną zsp1@zsp1chojna.pl. Przed budynkiem głównym szkoły, ul. Dworcowa 3, wystawiona jest urna, do której można wrzucać wnioski i podania, w zaklejonych kopertach. Urna jest dostępna w dni robocze, w godz. 7.30 - 15.30. Dokumenty wyjmowane są każdego dnia rano i przekazywane zgodnie z kompetencjami do godz. 15.30.

Adriana Salamończyk
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie

- Infolinia NFZ w sprawie KORONAWIRUSA - 800 190 590

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie - tel. 91 4163858, 694 493 763

- Jak zapobiegać zakażeniu?

- Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia.

- Bezpieczny powrót do szkoły – Uczeń.

- Bezpieczny powrót do szkoły – Rodzic.

- Aplikacja ProteGO Safe.

23 czerwca 2021 r. (środa) od godz. 11.00 do godz. 14.00, w pokoju maturzystów, dyżur będzie pełnił psycholog p. Ewa Rutkowska. Uczniów chcących skorzystać ze wsparcia psychologicznego zachęcamy do kontaktu z psychologiem we wskazanym terminie.

więcej

14.06.2021 r. „Szczepimy się”.

więcej

7.06.2021 r. uczniowie klasy 3 TŻ wzięli udział w wykładzie na temat prawa pracy i BHP zorganizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy.

więcej

14-17.06.2021 r. odbędą się wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego.

więcej

05.2021 r. Kampania “Kwalifikacje 2025+”.

więcej

31.05.2021 r. uczniowie klas wojskowych uczestniczyli w wykładzie online „Stosunki NATO – UE: Strategiczne partnerstwo, czy strategiczny rozdźwięk?” zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

więcej

28.05.2021 r. uczniowie klas 2 acp LO i 2 abd LO uczestniczyli w wykładzie otwartym “Dzieciobójstwo czy zabójstwo???” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej

28.05.2021 r. w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” odbyła się lekcja otwarta godziny wychowawczej.

więcej

27.05.2021 r. odbyła się lekcja otwarta biologii w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”.

więcej

26.05.2021 r. odbyła się lekcja otwarta elementów kryminalistyki w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”.

więcej

25.05.2021 r. (wtorek) o godz. 17.00 odbyło się zebranie rodziców w formie online.

więcej

24.05.2021 r. uczniowie klas drugich LO o kierunku humanistyczno-prawnym wzięli udział w wykładzie otwartym “Wojna trzydziestoletnia – między religią a polityką” zorganizowanym przez Instytut Historyczny US.

więcej

24.05.2021 r. odbyła się lekcja otwarta geografii w ramach programu „Aktywna tablica”.

więcej

18.05.2021 r. uczniowie klasy 2 bdp LO uczestniczyli w wykładzie online „Co się dzieje z naszym głosem w wyborach? Kilka słów o zastosowaniu matematyki w prawie wyborczym” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej

17.05.2021r. rozpoczęła się rejestracja na szczepienia uczniów, którzy skończyli 16 lat.

więcej

13.05.20021 r. odbyła się lekcja otwarta biologii w ramach programu Aktywna tablica.

więcej

11.05.2021 r. uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w wykładzie online z dr Witoldem Waszczykowskim pt. „Polska droga do NATO”.

więcej

10.05.2021 r. Otylia Kierul z kl. 2 acp LO zajęła I miejsce w szkolnym konkursie „Ekologia w moim domu”.

więcej

8.05.2021 r. Filip Głuszakiewicz z kl. 2 acp LO i Nicola Hołota z kl. 2 HŻp otrzymali wyróżnienia w konkursie fotograficznym „Samorząd lokalny w obiektywie” zorganizowanym przez Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej

4-18.05.2021 r. odbywał się egzamin maturalny.

więcej

30.04.2021 r. II miejsce Nikoli Hołoty i wyróżnienie Oliwii Kryger z kl. 2 HŻp w wojewódzkim konkursie „Poszukiwacze smaków”.

więcej

30.04.20021 r. wzięliśmy udział w lekcji otwartej obsługi klienta i kontrahenta w ramach programu „Aktywna tablica”.

więcej

30.04.2021 r. Karolina Kubaj z kl. 2 HŻg i Wiktoria Wiergowska z kl. 2abd LO wzięły udział w XIII edycji Konkursu Dziennikarskiego „Bliżej niż myślisz”.

więcej

30.04.2021 r. pożegnanie absolwentów.

więcej

29.04.2021 r. odbył się etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.

więcej

29.04.2021 r. klasa 2 bdp LO uczestniczyła w wykładzie online „Chemia w kosmetykach oczyszczających skórę twarzy i ciała” zorganizowanym przez Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie.

więcej

29.04.2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie online w ramach projektu „Pokonać COVID w szkole”.

więcej

28.04.2021 r. uczniowie klas 1 HŻ i 2 HŻp uczestniczyli w wykładzie online „Suplementy diety korzyści i zagrożenia” zorganizowanym przez Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie.

więcej

28.04.2021 r. Wanesa Gołko z kl. I HŻ, Oliwia Purczyńska z kl. 1 ac LO oraz Alicja Sobas z kl. 2 bdp LO zostały zakwalifikowane do grona laureatów półfinału regionalnego oraz kolejnego etapu Konkursu geologiczno-środowiskowego “Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”.

więcej

28.04.2021 r. przystąpiliśmy do programu „e-WF sprawność i zdrowie”.

więcej

23.04.2021 r. uczniowie klasy 2 TB uczestniczyli zdalnie w wykładzie „Stal na budowie i kilka innych ciekawostek” zorganizowanym przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

więcej

22.04.2021 r. uczniowie kl. 1TB i 2 TB uczestniczyli w wykładzie online „Zawód architekt i techniki komputerowe w zawodzie architekta” w ramach współpracy z Wydziałem Architektury ZUT w Szczecinie.

więcej

22.04.2021 r. uczniowie klas 1ac LO, 2acp LO oraz 2abd LO uczestniczyli w wykładzie otwartym „Rodzaje zatrudnienia” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej

22.04.2021 r. wzięliśmy udział w XXX edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”.

więcej

22.04.2021 r. obchodziliśmy Dzień Ziemi.

więcej

21.04.2021 r. uczniowie klas LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki wzięli udział w wykładzie online „Profilowanie kryminalistyczne od Thomasa Bonda do Roberta Reslera” zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Humanistyczną TWP w Szczecinie.

więcej

19.04.2021 r. uczniowie klas drugich LO o kierunku humanistyczno-prawnym wzięli udział w wykładzie otwartym “Nowy dom na niekoniecznie dzikim zachodzie. Pomorze Zachodnie 1945 – 1956”.

więcej

16.04.2021 r. – Święto Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

więcej

15.04.2021 r. kadeci Certyfikowanej Wojskowej Klasy Mundurowej, uczniowie kl. 3 c LO zdawali egzamin końcowy.

więcej

14.04.2021 r. uczniowie kl. 1 c i 2 c LO uczestniczyli w wykładzie otwartym „Kierowanie organizacją międzynarodową w ramach NATO” zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

więcej

14.04.2021 r. – uczniowie klasy 2 abd LO uczestniczyli w wykładzie otwartym „Udział społeczeństwa w ochronie środowiska” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej

6.04.2021 r. odbyło się międzynarodowe spotkanie online, z wykorzystaniem platformy E-twinning, w ramach projektu „Game based learning for development of problem solving skills” z programu Erasmus+.

więcej

31.03, 28.04.2021 r. odbyła się lekcja otwarta z języka niemieckiego w ramach programu Aktywna tablica.

więcej

31.03.2021 r. uczniowie klas 1 BI, 2 BIg, 2 BIp, 3 TI uczestniczyli w wykładzie otwartym „Roboty całego świata w Twoim komputerze” zorganizowanym przez Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie.

więcej

29.03.2021 r. wzięliśmy udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Sporcie.

więcej

27.03.2021 r. (sobota) od godz. 10.00 do godz. 12.00 psycholog Ewa Rutkowska pełniła telefoniczny dyżur dla rodziców.

więcej

26.03.2021 r. uczniowie kl. 3 LO, 1 HŻ i 4 HŻ uczestniczyli w wykładzie online „Plastic is not fantastic. Czyli czy tworzywa sztuczne, to samo zło.” zorganizowanym przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

więcej

24.03.2021 r. Akredytacja Erasmus+ dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

więcej

26.03.2021 r. odbyła się lekcja otwarta matematyki w ramach programu Aktywna tablica.

więcej

26.03.2021 r. uczniowie klas TI ukończyli kurs System kontroli wersji Git.

więcej

24.03.2021 r. uczniowie klasy 1 i 2 LO o kierunku humanistyczno-prawnym uczestniczyli w wykładzie otwartym „Obrona konieczna, czy, kiedy i przed kim możemy się bronić” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej

23.03.2021 r. (wtorek) o godz. 17.00 odbyło się ZEBRANIE RODZICÓW w formie online.

więcej

22.03.2021 r. odbyła się lekcja otwarta języka angielskiego w ramach programu Aktywna tablica.

więcej

22.03.2021 r. odbyły się lekcje otwarte z przedmiotów zawodowych informatycznych w ramach programu Aktywna tablica.

więcej

22.03.2021 r. uczniowie kl. 2 bdp LO uczestniczyli online w lekcji geografii w ramach współpracy z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej US.

więcej

22.03.2021 r. realizowane były działania w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji.

więcej

21.03.2021 r. uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w webinarium z cyklu „Praktyczny Narodowy”.

więcej

18.03.2021 r. uczniowie kl. 2 i 3 TI wzięli udział w wykładzie otwartym “Cyberprzestrzeń. Wyzwania i problemy związane z użytkowaniem sieci i cyberprzestępczością” w ramach współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej

18.03.2021 r. Wiktoria Klimela i Paulina Michałowska z kl. 3 TH zajęły IV i V miejsce w ogólnopolskim konkursie „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”.

więcej

17.03.2021 r. uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w webinarium z cyklu „Praktyczny Narodowy” z przedstawicielami Wojsk Obrony Terytorialnej.

więcej

9.03.2021 r. odbyła się XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Alchemik”.

więcej

8.03.2021 r. Dzień Kobiet.

więcej

8-12.03.2021 r. odbyły się Dni Przedsiębiorczości.

więcej

6.03.2021 r. Dawid Piotrowski z kl. 4 BI reprezentował naszą szkołę w eliminacjach okręgowych XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

więcej

1.03.2021 wyniki rekrutacji uczestników projektu „Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy”.

więcej

25.02.2021 pierwsza grupa nauczycieli została zaszczepiona przeciw COVID-19. Dlaczego warto?

więcej

25.02.2021 r. uczniowie klasy 2ac LO uczestniczyli w wykładzie online „Rewelacje z reklamacją – podstawy prawa konsumenckiego w życiu codziennym” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej

17.02.2021 r. zakwalifikowaliśmy się do programu „Młodzi w akcji+” w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”.

więcej

16.02.2021 r. – uczennica kl. 2 bdp LO Nikola Ignatowska zdobyła 3 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo – Planeta” w kategorii praca indywidualna, a uczeń klasy 1 ac LO Piotr Podniesiński otrzymał wyróżnienie za najlepszy wynik w szkole w kategorii test wiedzy.

więcej

15.02.2021 r. uczniowie kl. 1 i 2 LO o kierunku humanistyczno-prawnym wzięli udział w wykładzie „Wybrane aspekty dochodzenia i śledztwa w polskim postępowaniu karnym” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej

13.02.2021 r. uczniowie klasy 2 bdp LO uczestniczyli w lekcji geografii online zorganizowanej w ramach patronatu przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej

11.02.2021 r. ogłoszenie o rekrutacji na staże za granicą.

więcej

9.02.2021 r. przystąpiliśmy do akcji Dzień Bezpiecznego Internetu 2021.

więcej

9.02.2021 Dzień Bezpiecznego Internetu.

więcej

8.02.2021 rozpoczęły się zgłoszenia do szczepienia przeciw COVID-19 nauczycieli pracujących z młodzieżą stacjonarnie.

więcej

29.01.2021 r. uczniowie Kamil Bielak (2 TI), Piotr Pośniak (2 TI) i Kacper Fryska (4 TI) zajęli I miejsce w wojewódzkim etapie ogólnopolskiego konkursu CyberSkiller Challenge i będą reprezentować województwo zachodniopomorskie w finale 16 najlepszych drużyn w Polsce.

więcej

6.05.2020-28.01.2021 r. odbył się kurs operator suwnic

więcej

28.01.2021 r. uczniowie klas 1a i 2a LO wzięli udział w wykładzie otwartym pt. „Historyczno-prawne aspekty regulacji zagadnienia niejawności w procedurze wyboru Biskupa Rzymu” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej

16.01.2021 r. badania w przychodni DOM w Chojnie na obecność przeciwciał w kierunku SARS-COV-2.

więcej

8.01.2021 r. w ramach X Nocy Biologów uczennica kl. 2 abd LO Jessica Cewka otrzymała wyróżnienie w konkursie „Przez klocki do nauki”.

więcej

7.01.2021 r. odbyły się eliminacje okręgowe do XII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.

więcej

31.12.2020 r. – otrzymaliśmy piękne prezenty pod choinkę w postaci sprzętu komputerowego i ochronnego przed COVID-19.

więcej

22.12.2020 r. wzięliśmy udział w akcji „Razem na Święta”.

więcej

10.12.2020 r. – jesteśmy w trakcie realizacji projektu „Game based learning for development of problem solving skills”.

więcej

7.12.2020 r. uczniowie klas o kierunku humanistyczno-prawnym uczestniczyli w wykładzie online „Kilka refleksji o ekonomicznej efektywności prawa” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej

7.12.2020 r. Wojewódzka Konferencja „SZKOLNICTWO BRANŻOWE SZANSĄ NA DOBRĄ PRACĘ”.

więcej

4.12.2020 r. odbył się I etap ogólnopolskiego konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”.

więcej

4.12.2020 r. odbyło się webinarium z cyklu „Piątki z ECVET: ECVET praktycznie”

więcej

3.12.2020 r. odbył się szkolny etap konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.

więcej

30.11. – 1.12.2020 r. odbyły się Szkolne Dni Profilaktyki.

więcej

30.11.2020 r. otrzymaliśmy podziękowanie za działania w Programie Edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”

więcej

25.11.2020 r. uczniowie klasy 1 a i 2 a LO uczestniczyli w wykładzie online „Kara śmierci – dylematy prawne i etyczne”.

więcej

24.11.2020 r. o godz. 17.00 odbyły się zebrania rodziców w formie zdalnej.

więcej

16.11.2020 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

więcej

16.11.2020 r. odbył się szkolny etap Ogólnopolskiego konkursu wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa CyberSkiller Challenge Poland.

więcej

16.11.2020 r. uczniowie klas mundurowych uczestniczyli online w IV edycji Konferencji Klas Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego.

więcej

12.11.2020 r. propozycje biblioteki szkolnej.

więcej

12.11.2020 r. uczniowie klas o kierunku humanistyczno-prawnym uczestniczyli w wykładzie online „System ochrony praw człowieka w Polsce” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej

11.11.2020 r. Narodowe Święto Niepodległości.

więcej

10.11.2020 r. wzięliśmy udział w akcji „Szkoła do hymnu”.

więcej

9 – 10.11. 2020 r. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych.

więcej

22.10.2020 r. odbyły się otrzęsiny nowych mieszkańców internatu.

więcej

15 – 17.10.2020 r. wzięliśmy udział w ogólnopolskim IV Biegu Erasmusa.

więcej

14.10.2020 r. – obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej

więcej

9.10.2020 r. wzięliśmy udział w akcji Narodowe Czytanie 2020.

więcej

9.10.2020 r. klasa 1 b LO z wychowawcą wzięła udział w wycieczce integracyjnej do Namyślina.

więcej

4.10.2020 r. uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariusza wzięli udział w finale akcji charytatywnej na rzecz Pana Grzegorza Jędrzejczaka.

więcej

30.09.2020 r. kadeci klasy 3 c LO uczestniczyli w wojskowym dniu szkoleniowym w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

więcej

28.09-23.10.2020 r. – odbył się kurs wulkanizator.

więcej

28.09.2020 r. uczniowie klasy 2d LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki wzięli udział w zajęciach dydaktycznych w Instytucie Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej

25-29.09.2020 r. nauczyciele odbyli staż w Hotelu Cerviola na Malcie w ramach projektu „Jakość w kształcenie zawodowe poprzez europejskie staże” z programu Erasmus+

więcej

22-24.09.2020 r. odbyły się zebrania rodziców.

więcej

17.09.2020 r. odbyły się wybory do Samorządu Internatu.

więcej

14 – 16.09.2020 r. odbył się kiermasz podręczników szkolnych.

więcej

14 – 18.09.2020 r. w Shumen (Bułgaria) odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu “Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills”.

więcej

8.09.2020 r. odbył się egzamin maturalny w sesji poprawkowej.

więcej

1.09.2020 r. odmiennie niż zwykle powitaliśmy nowy rok szkolny 2020/2021.

więcej

30.08-23.10.2020 r. 13 nauczycieli odbyło staże zawodowe u pracodawców.

więcej

 

 

 

 

 

 

 

Przejdź do wcześniejszych wydarzeń

Rok szk. 2019/2020
Rok szk. 2018/2019 Rok szk. 2017/2018 Rok szk. 2016/2017
Rok szk. 2015/2016 Rok szk. 2014/2015 Rok szk. 2013/2014
Rok szk. 2012/2013 Rok szk. 2011/2012 Rok szk. 2010/2011
Rok szk. 2009/2010 Rok szk. 2008/2009 Rok szk. 2007/2008

linki

galeria