Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Projekt pt „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” realizowany w latach 2018-2021 przez ZSP w Chojnie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

więcej

aktualności

PREZENTACJA ZSP w CHOJNIE

KOMUNIKATUczniowie, nauczyciele, pracownicy ZSP w Chojnie

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły w czasie stanu epidemii COVID-19, zobowiązuję wszystkich do przestrzegania Procedur funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w czasie epidemii COVID-19. [więcej]

Przypominam w szczególności, że:

1. Na terenie szkoły może przebywać wyłącznie osoba zdrowa.

2. Na terenie szkoły mogą przebywać osoby niebędące uczniami, nauczycielami i pracownikami, wyłącznie po uprzednim, telefonicznym bądź mailowym umówieniu się z pracownikiem sekretariatu.

3. W miejscach do tego wyznaczonych na terenie szkoły należy myć i dezynfekować ręce.

4. W budynkach szkolnych, gdy nie można zachować dystansu, obowiązuje noszenie maseczek zakrywających usta i nos.Adriana Salamończyk
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Chojnie

OGŁOSZENIE O OBSŁUDZE INTERESANTÓW
W ZWIĄZKU Z WYSTĘPOWANIEM KORONAWIRUSA

Informuję, że obsługa interesantów w ZSP w Chojnie odbywa się na bieżąco. Z uwagi jednak na stan epidemii ogranicza się bezpośredni kontakt. Zalecane jest kontaktowanie się telefonicznie nr tel. 91 414 20 29 lub poprzez pocztę elektroniczną zsp1@zsp1chojna.pl. Przed budynkiem głównym szkoły, ul. Dworcowa 3, wystawiona jest urna, do której można wrzucać wnioski i podania, w zaklejonych kopertach. Urna jest dostępna w dni robocze, w godz. 7.30 - 15.30. Dokumenty wyjmowane są każdego dnia rano i przekazywane zgodnie z kompetencjami do godz. 15.30.

Adriana Salamończyk
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie

- Infolinia NFZ w sprawie KORONAWIRUSA - 800 190 590

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie - tel. 91 4163858, 694 493 763

- Jak zapobiegać zakażeniu?

- Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia.

- Bezpieczny powrót do szkoły – Uczeń.

- Bezpieczny powrót do szkoły – Rodzic.

- Aplikacja ProteGO Safe.

23.11.2021 r o godz. 17.00 odbyło się zebranie rodziców w formie zdalnej.

więcej

11.11.2021 r. wzięliśmy udział w akcji I Wirtualnego Biegu Niepodległości.

więcej

10.11.2021 r. wzięliśmy udział w akcji „Szkoła do hymnu”.

więcej

8.11.2021 r. odbyły się warsztaty w ramach programu „Młodzi w akcji+”.

więcej

29.10.2021 r. uwagi, opinie i sugestie od osób ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodzin i opiekunów, dotyczące problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej czy też informacyjno-komunikacyjnej w ZSP w Chojnie przyjmowane są za pośrednictwem poczty zsp1@zsp1chojna.pl.

więcej

28.10.2021 r. Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza na  bezpłatne badania mammograficzne.

więcej

24.10.2021 r. uczniowie klas 2 c LO i 3 c LO realizowali wojskowy dzień szkoleniowy w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

więcej

21.10.2021 r. uczniowie klasy 2 d LO w ramach obchodów Święta Drzewa  uczestniczyli w akcji sadzenia lasu.

więcej

20.10.2021 r. odbyło się szkolenie online dla opiekunów programu ,,Młodzi w akcji+”.

więcej

19.10.2021 r. odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów VCC potwierdzających zdobycie kwalifikacji zawodowych w ramach Kampanii „Kwalifikacje 2025+”.

więcej

19.10.2021 r. odbyły się warsztaty w ramach programu „Młodzi w akcji+”.

więcej

18.10-22.10.2021 r. realizowane będą działania w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem „Wyprawa na 3k: Kreatywność, Kompetencje, Kariera.

więcej

18-22.10.2021 r. wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery.

więcej

13.10.2021 r. uczniowie klasy 3dp LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki wzięli udział w warsztatach „Oględziny miejsca przestępstwa”.

więcej

13.10.2021 r. uczniowie kl. 2 BI wzięli udział w zajęciach w ramach projektu „Zaplątani w sieci”.

więcej

12.10.2021 r. obchody Dnia Edukacji Narodowej.

więcej

20.09.2021 r. uczniowie klas maturalnych wzięli udział online w Zachodniopomorskim i Lubuskim Salonie Maturzystów Perspektywy 2021.

więcej

11.10.2021 r. uczestniczyliśmy w obchodach Święta Drzewa.

więcej

6.10.2021 r. wzięliśmy udział w inauguracji programu „Młodzi w akcji+”.

więcej

4.10.2021 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt.

więcej

29.09.2021 – ogłoszone zostały wyniki rekrutacji do udziału w przedsięwzięciu „Zdrowie na pierwszym planie” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów’ z PO WER

więcej

24.09.2021 r. – otrzymaliśmy podziękowanie i upominki za udział w projekcie „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda”, realizowanym przez PBS Sp. z o.o. i Danae Sp. z o.o. z P0 WER 2014-2020.

więcej

24.09.2021 r. wzięliśmy udział w V Biegu Erasmusa.

więcej

23.09.2021 r. uczniowie klasy 3 dp LO uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych z elementów kryminalistyki w Instytucie Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej

21.09.2021 r. odbyło się zebranie rodziców.

więcej

17 – 26.09.2021 r. uczniowie klasy 1 d LO, 2 d LO i 3 dp LO wzięli udział online w 25 Festiwalu Nauki w Warszawie.

więcej

15.09.2021 r. odbyły się w szkole pierwsze szczepienia uczniów przeciwko COVID-19.

więcej

14.09.2021 r. Paulina Michałowska, uczennica klasy czwartej technikum w zawodzie technik hotelarstwa, została AMBASADORKĄ ERASMUS+

więcej

13 – 15.09.2021 r. odbył się kiermasz podręczników szkolnych.

więcej

10.09.2021 r. wzięliśmy udział w akcji Narodowe Czytanie.

więcej

8.09.2021 r. absolwentom Technikum Budowlanego, Technikum Zawodowego oraz Branżowej Szkoły I stopnia, będą wydawane świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach egzaminów.

więcej

1.09.2021 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2021/2022.

więcej

1.09.2021 r. rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

więcej

 

 

 

 

 

 

 

Przejdź do wcześniejszych wydarzeń

Rok szk. 2020/2021 Rok szk. 2019/2020
Rok szk. 2018/2019 Rok szk. 2017/2018 Rok szk. 2016/2017
Rok szk. 2015/2016 Rok szk. 2014/2015 Rok szk. 2013/2014
Rok szk. 2012/2013 Rok szk. 2011/2012 Rok szk. 2010/2011
Rok szk. 2009/2010 Rok szk. 2008/2009 Rok szk. 2007/2008

linki

galeria