Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

PREZENTACJA ZSP w CHOJNIE
PREZENTACJA KSZTAŁCENIE w ZSP w CHOJNIE

aktualności

KOMUNIKATUczniowie, nauczyciele, pracownicy ZSP w Chojnie

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły w czasie stanu epidemii COVID-19, zobowiązuję wszystkich do przestrzegania Procedur funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w czasie epidemii COVID-19. [więcej]

Przypominam w szczególności, że:

1. Na terenie szkoły może przebywać wyłącznie osoba zdrowa.

2. Na terenie szkoły mogą przebywać osoby niebędące uczniami, nauczycielami i pracownikami, wyłącznie po uprzednim, telefonicznym bądź mailowym umówieniu się z pracownikiem sekretariatu.

3. W miejscach do tego wyznaczonych na terenie szkoły należy myć i dezynfekować ręce.

4. W budynkach szkolnych, gdy nie można zachować dystansu, obowiązuje noszenie maseczek zakrywających usta i nos.Adriana Salamończyk
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Chojnie

OGŁOSZENIE O OBSŁUDZE INTERESANTÓW
W ZWIĄZKU Z WYSTĘPOWANIEM KORONAWIRUSA

Informuję, że obsługa interesantów w ZSP w Chojnie odbywa się na bieżąco. Z uwagi jednak na stan epidemii ogranicza się bezpośredni kontakt. Zalecane jest kontaktowanie się telefonicznie nr tel. 91 414 20 29 lub poprzez pocztę elektroniczną zsp1@zsp1chojna.pl. Przed budynkiem głównym szkoły, ul. Dworcowa 3, wystawiona jest urna, do której można wrzucać wnioski i podania, w zaklejonych kopertach. Urna jest dostępna w dni robocze, w godz. 7.30 - 15.30. Dokumenty wyjmowane są każdego dnia rano i przekazywane zgodnie z kompetencjami do godz. 15.30.

Adriana Salamończyk
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie

- Infolinia NFZ w sprawie KORONAWIRUSA - 800 190 590

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie - tel. 91 4163858, 694 493 763

- Jak zapobiegać zakażeniu?

- Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia.

- Bezpieczny powrót do szkoły – Uczeń.

- Bezpieczny powrót do szkoły – Rodzic.

- Aplikacja ProteGO Safe.

14.01.2022 r. ogłoszenie o szkolnym konkursie “Mój ulubiony, zdrowy posiłek”.

więcej

23.12.2021 r. – powstała w szkole wirtualna strzelnica.

więcej

21.12.2021 r. Powiat Gryfiński otrzymał dotację celową finansowaną ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia CWKM w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w roku 2021/2022 – V EDYCJA CERTYFIKOWANE WOJSKOWE KLASY MUNDUROWE.

więcej

16.12.2021 r. wyniki wyborów opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

więcej

15.12.2021 r. uczniowie CWKM realizowali dzień szkoleniowy w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

więcej

10.12.2021 r. w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie odbyła się Konferencja otwarcia projektu badawczego Młodzież 4.0.

więcej

8.12.2021 r. odbyła się konferencja szkoleniowa upowszechniająca produkty intelektualne projektu „Game based learning for development of problem solving skills”, program Erasmus+.

więcej

6.12.2021 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

więcej

6.12.2021 r. obchodziliśmy Mikołajki.

więcej

6-13.12.2021 r. odbył się cykl wykładów online zorganizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej

6.12.2021 r. odbył się szkolny etap konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.

więcej

6.12.2021 r. uczniowie kl. 2 d LO wraz z wychowawcą byli na lodowisku.

więcej

17.12.2021 r. finał konkursu na najładniejszy stroik bożonarodzeniowy.

więcej

6-20.12.2021 r. uczniowie klasy 2HŻ wraz z wychowawcą zorganizowali zbiórkę przedświąteczną na rzecz wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie i w Trzcińsku-Zdroju.

więcej

5.12.2021 r. uczestniczyliśmy w IX Biegu Mikołajkowym w Policach.

więcej

04.12.2021 r. odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

więcej

3.12.2021 r. odbył się konkurs plastyczny w ramach kampanii ,,19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.

więcej

2.12.2021 r. odbył się I etap ogólnopolskiego konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”.

więcej

2.12.2021 r. Juliusz Naruszewicz z kl. 2 BI został laureatem w konkursie „Nieodkryte Zakątki Regionu”.

więcej

1.12.2021 r. odbyła się wieczornica pod hasłem Polskie drogi ku niepodległości.

więcej

30.11.–1.12.2021 r. odbyły się Szkolne Dni Profilaktyki.

więcej

29.11.2021 r. odbyły się eliminacje szkolne do XXXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

więcej

26.11.2021 r. uczniowie klasy 3dp LO wzięli udział w wykładzie „Mechanoskopia”.

więcej

26.11.2021 r. odbyła się XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta”.

więcej

24.11.2021 r. członkowie programu „Młodzi w Akcji +” wzięli udział w webinarium “Działamy! O społecznym zaangażowaniu młodych”.

więcej

23.11.2021 r o godz. 17.00 odbyło się zebranie rodziców w formie zdalnej.

więcej

21.-27.11. 2021 r. w ramach przedsięwzięcia „Zdrowie na pierwszym planie”, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, program PO WER, dziesięcioro uczniów wraz z opiekunami wzięło udział w mobilności w Kőszeg, na Węgrzech.

więcej

16.11.2021 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

więcej

16.11.2021 r. wzięliśmy udział w V edycji akcji „Młodzieży czytanie”.

więcej

11.11.2021 r. wzięliśmy udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości.

więcej

11.11.2021 r. wzięliśmy udział w akcji I Wirtualnego Biegu Niepodległości.

więcej

10-11.11.2021 r. uczestniczyliśmy w obchodach Święta Niepodległości.

więcej

10.11.2021 r. wzięliśmy udział w akcji „Szkoła do hymnu”.

więcej

9.11.2021 r. odbyło się szkolenie opiekunów programu ,,Młodzi w Akcji+”.

więcej

8.11.2021 r. Wiktoria Tkacz z kl. 2 HŻ i Kacper Bobrel z kl. 1 TB otrzymali wyróżnienie w wojewódzkim konkursie plastycznym: ,,Gdy wiedzą o HIV dysponujesz, nie ryzykujesz”.

więcej

8.11.2021 – Pani Dorota Szwiec i Pani Małgorzata Limanówka prezentowały Metody i narzędzia diagnostyczne oraz efektywne działania wspierające uczniów i nauczycieli naszej szkoły, dostosowane do zmieniającej się rzeczywistości, podczas wojewódzkiej konferencji pt. „Jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości szkolnej?”, organizowanej przez Wydział Kształcenia Branżowego i Niepublicznego Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

więcej

8.11.2021 r. odbyły się warsztaty w ramach programu „Młodzi w akcji+”.

więcej

29.10.2021 r. uwagi, opinie i sugestie od osób ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodzin i opiekunów, dotyczące problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej czy też informacyjno-komunikacyjnej w ZSP w Chojnie przyjmowane są za pośrednictwem poczty zsp1@zsp1chojna.pl.

więcej

28.10.2021 r. Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza na  bezpłatne badania mammograficzne.

więcej

27.10.2021 r. wzięliśmy udział w akcji „Szkoła pamięta”.

więcej

25.10.2021 r. wzięliśmy udział w akcji „Znicz”.

więcej

24.10.2021 r. uczniowie klas 2 c LO i 3 c LO realizowali wojskowy dzień szkoleniowy w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

więcej

21.10.2021 r. odbyły się otrzęsiny nowych mieszkańców internatu.

więcej

21.10.2021 r. uczniowie klasy 2 d LO w ramach obchodów Święta Drzewa  uczestniczyli w akcji sadzenia lasu.

więcej

20.10.2021 r. odbyło się szkolenie online dla opiekunów programu ,,Młodzi w akcji+”.

więcej

19.10.2021 r. odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów VCC potwierdzających zdobycie kwalifikacji zawodowych w ramach Kampanii „Kwalifikacje 2025+”.

więcej

19.10.2021 r. odbyły się warsztaty w ramach programu „Młodzi w akcji+”.

więcej

18.10-22.10.2021 r. realizowane będą działania w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem „Wyprawa na 3k: Kreatywność, Kompetencje, Kariera.

więcej

18-22.10.2021 r. wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery.

więcej

13.10.2021 r. uczniowie klasy 3dp LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki wzięli udział w warsztatach „Oględziny miejsca przestępstwa”.

więcej

13.10.2021 r. uczniowie kl. 2 BI wzięli udział w zajęciach w ramach projektu „Zaplątani w sieci”.

więcej

12.10.2021 r. obchody Dnia Edukacji Narodowej.

więcej

20.09.2021 r. uczniowie klas maturalnych wzięli udział online w Zachodniopomorskim i Lubuskim Salonie Maturzystów Perspektywy 2021.

więcej

11.10.2021 r. uczestniczyliśmy w obchodach Święta Drzewa.

więcej

6.10.2021 r. wzięliśmy udział w inauguracji programu „Młodzi w akcji+”.

więcej

4.10.2021 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt.

więcej

29.09.2021 – ogłoszone zostały wyniki rekrutacji do udziału w przedsięwzięciu „Zdrowie na pierwszym planie” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów’ z PO WER

więcej

24.09.2021 r. – otrzymaliśmy podziękowanie i upominki za udział w projekcie „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda”, realizowanym przez PBS Sp. z o.o. i Danae Sp. z o.o. z P0 WER 2014-2020.

więcej

24.09.2021 r. wzięliśmy udział w V Biegu Erasmusa.

więcej

23.09.2021 r. uczniowie klasy 3 dp LO uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych z elementów kryminalistyki w Instytucie Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej

23-26.09.2021 r. w Baia Sprie w Rumunii odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu „Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills”.

więcej

21.09.2021 r. odbyło się zebranie rodziców.

więcej

17 – 26.09.2021 r. uczniowie klasy 1 d LO, 2 d LO i 3 dp LO wzięli udział online w 25 Festiwalu Nauki w Warszawie.

więcej

15.09.2021 r. odbyły się w szkole pierwsze szczepienia uczniów przeciwko COVID-19.

więcej

14.09.2021 r. Paulina Michałowska, uczennica klasy czwartej technikum w zawodzie technik hotelarstwa, została AMBASADORKĄ ERASMUS+

więcej

13 – 15.09.2021 r. odbył się kiermasz podręczników szkolnych.

więcej

10.09.2021 r. wzięliśmy udział w akcji Narodowe Czytanie.

więcej

8.09.2021 r. absolwentom Technikum Budowlanego, Technikum Zawodowego oraz Branżowej Szkoły I stopnia, będą wydawane świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach egzaminów.

więcej

1.09.2021 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2021/2022.

więcej

1.09.2021 r. rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

więcej

 

 

 

 

 

 

 

Przejdź do wcześniejszych wydarzeń

Rok szk. 2020/2021 Rok szk. 2019/2020
Rok szk. 2018/2019 Rok szk. 2017/2018 Rok szk. 2016/2017
Rok szk. 2015/2016 Rok szk. 2014/2015 Rok szk. 2013/2014
Rok szk. 2012/2013 Rok szk. 2011/2012 Rok szk. 2010/2011
Rok szk. 2009/2010 Rok szk. 2008/2009 Rok szk. 2007/2008

linki

galeria