Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

Projekt pt „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” realizowany w latach 2018-2021 przez ZSP w Chojnie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

więcej

aktualności

PREZENTACJA ZSP w CHOJNIE

KOMUNIKATUczniowie, nauczyciele, pracownicy ZSP w Chojnie

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły w czasie stanu epidemii COVID-19, zobowiązuję wszystkich do przestrzegania Procedur funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w czasie epidemii COVID-19. [więcej]

Przypominam w szczególności, że:

1. Na terenie szkoły może przebywać wyłącznie osoba zdrowa.

2. Na terenie szkoły mogą przebywać osoby niebędące uczniami, nauczycielami i pracownikami, wyłącznie po uprzednim, telefonicznym bądź mailowym umówieniu się z pracownikiem sekretariatu.

3. W miejscach do tego wyznaczonych na terenie szkoły należy myć i dezynfekować ręce.

4. W budynkach szkolnych, gdy nie można zachować dystansu, obowiązuje noszenie maseczek zakrywających usta i nos.Adriana Salamończyk
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Chojnie

OGŁOSZENIE O OBSŁUDZE INTERESANTÓW
W ZWIĄZKU Z WYSTĘPOWANIEM KORONAWIRUSA

Informuję, że obsługa interesantów w ZSP w Chojnie odbywa się na bieżąco. Z uwagi jednak na stan epidemii ogranicza się bezpośredni kontakt. Zalecane jest kontaktowanie się telefonicznie nr tel. 91 414 20 29 lub poprzez pocztę elektroniczną zsp1@zsp1chojna.pl. Przed budynkiem głównym szkoły, ul. Dworcowa 3, wystawiona jest urna, do której można wrzucać wnioski i podania, w zaklejonych kopertach. Urna jest dostępna w dni robocze, w godz. 7.30 - 15.30. Dokumenty wyjmowane są każdego dnia rano i przekazywane zgodnie z kompetencjami do godz. 15.30.

Adriana Salamończyk
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie

- Infolinia NFZ w sprawie KORONAWIRUSA - 800 190 590

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie - tel. 91 4163858, 694 493 763

- Jak zapobiegać zakażeniu?

- Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia.

- Bezpieczny powrót do szkoły – Uczeń.

- Bezpieczny powrót do szkoły – Rodzic.

- Aplikacja ProteGO Safe.

18.10-22.10.2021 r. realizowane będą działania w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem „Wyprawa na 3k: Kreatywność, Kompetencje, Kariera.

więcej

12.10.2021 r. obchody Dnia Edukacji Narodowej.

więcej

20.09.2021 r. uczniowie klas maturalnych wzięli udział online w Zachodniopomorskim i Lubuskim Salonie Maturzystów Perspektywy 2021

więcej

29.09.2021 – ogłoszone zostały wyniki rekrutacji do udziału w przedsięwzięciu „Zdrowie na pierwszym planie” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów’ z PO WER

więcej

24.09.2021 r. – otrzymaliśmy podziękowanie i upominki za udział w projekcie „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda”, realizowanym przez PBS Sp. z o.o. i Danae Sp. z o.o. z P0 WER 2014-2020.

więcej

24.09.2021 r. wzięliśmy udział w V Biegu Erasmusa.

więcej

23.09.2021 r. uczniowie klasy 3 dp LO uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych z elementów kryminalistyki w Instytucie Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej

21.09.2021 r. odbyło się zebranie rodziców.

więcej

17 – 26.09.2021 r. uczniowie klasy 1 d LO, 2 d LO i 3 dp LO wzięli udział online w 25 Festiwalu Nauki w Warszawie.

więcej

15.09.2021 r. odbyły się w szkole pierwsze szczepienia uczniów przeciwko COVID-19.

więcej

14.09.2021 r. Paulina Michałowska, uczennica klasy czwartej technikum w zawodzie technik hotelarstwa, została AMBASADORKĄ ERASMUS+

więcej

13 – 15.09.2021 r. odbył się kiermasz podręczników szkolnych.

więcej

10.09.2021 r. wzięliśmy udział w akcji Narodowe Czytanie.

więcej

8.09.2021 r. absolwentom Technikum Budowlanego, Technikum Zawodowego oraz Branżowej Szkoły I stopnia, będą wydawane świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach egzaminów.

więcej

1.09.2021 r. rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

więcej

2018-2021 r. doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu “Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość” RPO WZ

więcej

8.07.2021 r. odbyła się wideokonferencja dotycząca wdrożenia platformy CyberSkiller w ZSP w Chojnie.

więcej

5.07.2021 wydawano świadectwa dojrzałości.

więcej

25.06.2021 r. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021.

więcej

21.06-6.07.2021 r. obyły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – sesja czerwiec-lipiec 2021.

więcej

23.06.2021 r. (środa) od godz. 11.00 do godz. 14.00, w pokoju maturzystów, dyżur pełnił psycholog p. Ewa Rutkowska.

więcej

18.06.2021 r. odbył się finał ogólnopolskiego konkursu wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa – CyberSkiller Challenge Poland.

więcej

17.06.-2.07.2021 r. uczestniczyliśmy w projekcie „Towards Zero Waste” z Erasmus+ realizowanym wspólnie z chojeńskim Stowarzyszeniem Douzelage.

więcej

15.06.2021 r. odbyła się debata pt. „Wady i zalety zdalnego nauczania” w ramach programu „Młodzi w Akcji+”.

więcej

14.06.2021 r. „Szczepimy się”.

więcej

7.06.2021 r. uczniowie klasy 3 TŻ wzięli udział w wykładzie na temat prawa pracy i BHP zorganizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy.

więcej

6 – 13.06.2021 r. w ramach projektu ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów” dziesięcioro uczniów wraz z opiekunem wzięło udział w przedsięwzięciu ,,Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie” w Portugalii.

więcej

14-17.06.2021 r. odbędą się wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego.

więcej

05.2021 r. Kampania “Kwalifikacje 2025+”.

więcej

31.05.2021 r. uczniowie klas wojskowych uczestniczyli w wykładzie online „Stosunki NATO – UE: Strategiczne partnerstwo, czy strategiczny rozdźwięk?” zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

więcej

28.05.2021 r. uczniowie klas 2 acp LO i 2 abd LO uczestniczyli w wykładzie otwartym “Dzieciobójstwo czy zabójstwo???” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej

28.05.2021 r. w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” odbyła się lekcja otwarta godziny wychowawczej.

więcej

27.05.2021 r. odbyła się lekcja otwarta biologii w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”.

więcej

26.05.2021 r. odbyła się lekcja otwarta elementów kryminalistyki w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”.

więcej

25.05.2021 r. (wtorek) o godz. 17.00 odbyło się zebranie rodziców w formie online.

więcej

24.05.2021 r. uczniowie klas drugich LO o kierunku humanistyczno-prawnym wzięli udział w wykładzie otwartym “Wojna trzydziestoletnia – między religią a polityką” zorganizowanym przez Instytut Historyczny US.

więcej

24.05.2021 r. odbyła się lekcja otwarta geografii w ramach programu „Aktywna tablica”.

więcej

19.05.2021 r. w ramach programu Aktywna tablica przeprowadzona została lekcja otwarta godziny wychowawczej.

więcej

18.05.2021 r. uczniowie klasy 2 bdp LO uczestniczyli w wykładzie online „Co się dzieje z naszym głosem w wyborach? Kilka słów o zastosowaniu matematyki w prawie wyborczym” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej

17.05.2021r. rozpoczęła się rejestracja na szczepienia uczniów, którzy skończyli 16 lat.

więcej

13.05.20021 r. odbyła się lekcja otwarta biologii w ramach programu Aktywna tablica.

więcej

11.05.2021 r. uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w wykładzie online z dr Witoldem Waszczykowskim pt. „Polska droga do NATO”.

więcej

10.05.2021 r. Otylia Kierul z kl. 2 acp LO zajęła I miejsce w szkolnym konkursie „Ekologia w moim domu”.

więcej

8.05.-4.06.2021 uczniowie klas TI odbyli staże zawodowe w Rumunii z projektu „Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy” Erasmus+ .

więcej

8.05.2021 r. Filip Głuszakiewicz z kl. 2 acp LO i Nicola Hołota z kl. 2 HŻp otrzymali wyróżnienia w konkursie fotograficznym „Samorząd lokalny w obiektywie” zorganizowanym przez Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej

4-18.05.2021 r. odbywał się egzamin maturalny.

więcej

30.04.2021 r. II miejsce Nikoli Hołoty i wyróżnienie Oliwii Kryger z kl. 2 HŻp w wojewódzkim konkursie „Poszukiwacze smaków”.

więcej

30.04.20021 r. wzięliśmy udział w lekcji otwartej obsługi klienta i kontrahenta w ramach programu „Aktywna tablica”.

więcej

30.04.2021 r. Karolina Kubaj z kl. 2 HŻg i Wiktoria Wiergowska z kl. 2abd LO wzięły udział w XIII edycji Konkursu Dziennikarskiego „Bliżej niż myślisz”.

więcej

30.04.2021 r. ogłoszono wyniki konkursu Poszukiwacze smaków.

więcej

30.04.2021 r. pożegnanie absolwentów.

więcej

29.04.2021 r. odbył się etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.

więcej

29.04.2021 r. klasa 2 bdp LO uczestniczyła w wykładzie online „Chemia w kosmetykach oczyszczających skórę twarzy i ciała” zorganizowanym przez Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie.

więcej

29.04.2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie online w ramach projektu „Pokonać COVID w szkole”.

więcej

28.04.2021 r. uczniowie klas 1 HŻ i 2 HŻp uczestniczyli w wykładzie online „Suplementy diety korzyści i zagrożenia” zorganizowanym przez Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie.

więcej

28.04.2021 r. Wanesa Gołko z kl. I HŻ, Oliwia Purczyńska z kl. 1 ac LO oraz Alicja Sobas z kl. 2 bdp LO zostały zakwalifikowane do grona laureatów półfinału regionalnego oraz kolejnego etapu Konkursu geologiczno-środowiskowego “Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”.

więcej

28.04.2021 r. przystąpiliśmy do programu „e-WF sprawność i zdrowie”.

więcej

23.04.2021 r. uczniowie klasy 2 TB uczestniczyli zdalnie w wykładzie „Stal na budowie i kilka innych ciekawostek” zorganizowanym przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

więcej

22.04.2021 r. uczniowie kl. 1TB i 2 TB uczestniczyli w wykładzie online „Zawód architekt i techniki komputerowe w zawodzie architekta” w ramach współpracy z Wydziałem Architektury ZUT w Szczecinie.

więcej

22.04.2021 r. uczniowie klas 1ac LO, 2acp LO oraz 2abd LO uczestniczyli w wykładzie otwartym „Rodzaje zatrudnienia” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej

22.04.2021 r. wzięliśmy udział w XXX edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”.

więcej

22.04.2021 r. obchodziliśmy Dzień Ziemi.

więcej

21.04.2021 r. uczniowie klas LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki wzięli udział w wykładzie online „Profilowanie kryminalistyczne od Thomasa Bonda do Roberta Reslera” zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Humanistyczną TWP w Szczecinie.

więcej

19.04.2021 r. uczniowie klas drugich LO o kierunku humanistyczno-prawnym wzięli udział w wykładzie otwartym “Nowy dom na niekoniecznie dzikim zachodzie. Pomorze Zachodnie 1945 – 1956”.

więcej

16.04.2021 r. – Święto Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

więcej

15.04.2021 r. kadeci Certyfikowanej Wojskowej Klasy Mundurowej, uczniowie kl. 3 c LO zdawali egzamin końcowy.

więcej

14.04.2021 r. uczniowie kl. 1 c i 2 c LO uczestniczyli w wykładzie otwartym „Kierowanie organizacją międzynarodową w ramach NATO” zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

więcej

14.04.2021 r. – uczniowie klasy 2 abd LO uczestniczyli w wykładzie otwartym „Udział społeczeństwa w ochronie środowiska” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej

6.04.2021 r. odbyło się międzynarodowe spotkanie online, z wykorzystaniem platformy E-twinning, w ramach projektu „Game based learning for development of problem solving skills” z programu Erasmus+.

więcej

31.03, 28.04.2021 r. odbyła się lekcja otwarta z języka niemieckiego w ramach programu Aktywna tablica.

więcej

31.03.2021 r. uczniowie klas 1 BI, 2 BIg, 2 BIp, 3 TI uczestniczyli w wykładzie otwartym „Roboty całego świata w Twoim komputerze” zorganizowanym przez Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie.

więcej

29.03.2021 r. wzięliśmy udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Sporcie.

więcej

27.03.2021 r. (sobota) od godz. 10.00 do godz. 12.00 psycholog Ewa Rutkowska pełniła telefoniczny dyżur dla rodziców.

więcej

26.03.2021 r. zakończenie zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego.

więcej

26.03.2021 r. uczniowie kl. 3 LO, 1 HŻ i 4 HŻ uczestniczyli w wykładzie online „Plastic is not fantastic. Czyli czy tworzywa sztuczne, to samo zło.” zorganizowanym przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

więcej

24.03.2021 r. Akredytacja Erasmus+ dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

więcej

26.03.2021 r. odbyła się lekcja otwarta matematyki w ramach programu Aktywna tablica.

więcej

26.03.2021 r. uczniowie klas TI ukończyli kurs System kontroli wersji Git.

więcej

24.03.2021 r. uczniowie klasy 1 i 2 LO o kierunku humanistyczno-prawnym uczestniczyli w wykładzie otwartym „Obrona konieczna, czy, kiedy i przed kim możemy się bronić” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej

23.03.2021 r. (wtorek) o godz. 17.00 odbyło się ZEBRANIE RODZICÓW w formie online.

więcej

22.03.2021 r. odbyła się lekcja otwarta języka angielskiego w ramach programu Aktywna tablica.

więcej

22.03.2021 r. odbyły się lekcje otwarte z przedmiotów zawodowych informatycznych w ramach programu Aktywna tablica.

więcej

22.03.2021 r. uczniowie kl. 2 bdp LO uczestniczyli online w lekcji geografii w ramach współpracy z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej US.

więcej

22.03.2021 r. realizowane były działania w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji.

więcej

21.03.2021 r. uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w webinarium z cyklu „Praktyczny Narodowy”.

więcej

18.03.2021 r. uczniowie kl. 2 i 3 TI wzięli udział w wykładzie otwartym “Cyberprzestrzeń. Wyzwania i problemy związane z użytkowaniem sieci i cyberprzestępczością” w ramach współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej

18.03.2021 r. Wiktoria Klimela i Paulina Michałowska z kl. 3 TH zajęły IV i V miejsce w ogólnopolskim konkursie „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”.

więcej

17.03.2021 r. uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w webinarium z cyklu „Praktyczny Narodowy” z przedstawicielami Wojsk Obrony Terytorialnej.

więcej

9.03.2021 r. odbyła się XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Alchemik”.

więcej

8.03.2021 r. Dzień Kobiet.

więcej

8-12.03.2021 r. odbyły się Dni Przedsiębiorczości.

więcej

6.03.2021 r. Dawid Piotrowski z kl. 4 BI reprezentował naszą szkołę w eliminacjach okręgowych XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

więcej

1.03.2021 wyniki rekrutacji uczestników projektu „Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy”.

więcej

25.02.2021 pierwsza grupa nauczycieli została zaszczepiona przeciw COVID-19. Dlaczego warto?

więcej

25.02.2021 r. uczniowie klasy 2ac LO uczestniczyli w wykładzie online „Rewelacje z reklamacją – podstawy prawa konsumenckiego w życiu codziennym” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej

17.02.2021 r. zakwalifikowaliśmy się do programu „Młodzi w akcji+” w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”.

więcej

16.02.2021 r. – uczennica kl. 2 bdp LO Nikola Ignatowska zdobyła 3 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo – Planeta” w kategorii praca indywidualna, a uczeń klasy 1 ac LO Piotr Podniesiński otrzymał wyróżnienie za najlepszy wynik w szkole w kategorii test wiedzy.

więcej

15.02.2021 r. uczniowie kl. 1 i 2 LO o kierunku humanistyczno-prawnym wzięli udział w wykładzie „Wybrane aspekty dochodzenia i śledztwa w polskim postępowaniu karnym” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej

13.02.2021 r. uczniowie klasy 2 bdp LO uczestniczyli w lekcji geografii online zorganizowanej w ramach patronatu przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej

11.02.2021 r. ogłoszenie o rekrutacji na staże za granicą.

więcej

9.02.2021 r. przystąpiliśmy do akcji Dzień Bezpiecznego Internetu 2021.

więcej

9.02.2021 Dzień Bezpiecznego Internetu.

więcej

8.02.2021 rozpoczęły się zgłoszenia do szczepienia przeciw COVID-19 nauczycieli pracujących z młodzieżą stacjonarnie.

więcej

02-05.2021 r. realizowany był w naszej szkole program „Loguj się z głową” – program profilaktyki uniwersalnej rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

więcej

29.01.2021 r. uczniowie Kamil Bielak (2 TI), Piotr Pośniak (2 TI) i Kacper Fryska (4 TI) zajęli I miejsce w wojewódzkim etapie ogólnopolskiego konkursu CyberSkiller Challenge i będą reprezentować województwo zachodniopomorskie w finale 16 najlepszych drużyn w Polsce.

więcej

6.05.2020-28.01.2021 r. odbył się kurs operator suwnic

więcej

28.01.2021 r. uczniowie klas 1a i 2a LO wzięli udział w wykładzie otwartym pt. „Historyczno-prawne aspekty regulacji zagadnienia niejawności w procedurze wyboru Biskupa Rzymu” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej

16.01.2021 r. badania w przychodni DOM w Chojnie na obecność przeciwciał w kierunku SARS-COV-2.

więcej

8.01.2021 r. w ramach X Nocy Biologów uczennica kl. 2 abd LO Jessica Cewka otrzymała wyróżnienie w konkursie „Przez klocki do nauki”.

więcej

7.01.2021 r. odbyły się eliminacje okręgowe do XII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.

więcej

31.12.2020 r. – otrzymaliśmy piękne prezenty pod choinkę w postaci sprzętu komputerowego i ochronnego przed COVID-19.

więcej

22.12.2020 r. wzięliśmy udział w akcji „Razem na Święta”.

więcej

10.12.2020 r. – jesteśmy w trakcie realizacji projektu „Game based learning for development of problem solving skills”.

więcej

7.12.2020 r. uczniowie klas o kierunku humanistyczno-prawnym uczestniczyli w wykładzie online „Kilka refleksji o ekonomicznej efektywności prawa” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej

7.12.2020 r. Wojewódzka Konferencja „SZKOLNICTWO BRANŻOWE SZANSĄ NA DOBRĄ PRACĘ”.

więcej

4.12.2020 r. odbył się I etap ogólnopolskiego konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”.

więcej

4.12.2020 r. odbyło się webinarium z cyklu „Piątki z ECVET: ECVET praktycznie”

więcej

3.12.2020 r. odbył się szkolny etap konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.

więcej

30.11. – 1.12.2020 r. odbyły się Szkolne Dni Profilaktyki.

więcej

30.11.2020 r. otrzymaliśmy podziękowanie za działania w Programie Edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”

więcej

25.11.2020 r. uczniowie klasy 1 a i 2 a LO uczestniczyli w wykładzie online „Kara śmierci – dylematy prawne i etyczne”.

więcej

24.11.2020 r. o godz. 17.00 odbyły się zebrania rodziców w formie zdalnej.

więcej

16.11.2020 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

więcej

16.11.2020 r. odbył się szkolny etap Ogólnopolskiego konkursu wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa CyberSkiller Challenge Poland.

więcej

16.11.2020 r. uczniowie klas mundurowych uczestniczyli online w IV edycji Konferencji Klas Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego.

więcej

12.11.2020 r. propozycje biblioteki szkolnej.

więcej

12.11.2020 r. uczniowie klas o kierunku humanistyczno-prawnym uczestniczyli w wykładzie online „System ochrony praw człowieka w Polsce” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej

11.11.2020 r. Narodowe Święto Niepodległości.

więcej

10.11.2020 r. wzięliśmy udział w akcji „Szkoła do hymnu”.

więcej

9 – 10.11. 2020 r. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych.

więcej

22.10.2020 r. odbyły się otrzęsiny nowych mieszkańców internatu.

więcej

15 – 17.10.2020 r. wzięliśmy udział w ogólnopolskim IV Biegu Erasmusa.

więcej

14.10.2020 r. – obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej

więcej

9.10.2020 r. wzięliśmy udział w akcji Narodowe Czytanie 2020.

więcej

9.10.2020 r. klasa 1 b LO z wychowawcą wzięła udział w wycieczce integracyjnej do Namyślina.

więcej

4.10.2020 r. uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariusza wzięli udział w finale akcji charytatywnej na rzecz Pana Grzegorza Jędrzejczaka.

więcej

30.09.2020 r. kadeci klasy 3 c LO uczestniczyli w wojskowym dniu szkoleniowym w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

więcej

28.09-23.10.2020 r. – odbył się kurs wulkanizator.

więcej

28.09.2020 r. uczniowie klasy 2d LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki wzięli udział w zajęciach dydaktycznych w Instytucie Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej

25-29.09.2020 r. nauczyciele odbyli staż w Hotelu Cerviola na Malcie w ramach projektu „Jakość w kształcenie zawodowe poprzez europejskie staże” z programu Erasmus+

więcej

22-24.09.2020 r. odbyły się zebrania rodziców.

więcej

17.09.2020 r. odbyły się wybory do Samorządu Internatu.

więcej

14 – 16.09.2020 r. odbył się kiermasz podręczników szkolnych.

więcej

14 – 18.09.2020 r. w Shumen (Bułgaria) odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu “Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills”.

więcej

8.09.2020 r. odbył się egzamin maturalny w sesji poprawkowej.

więcej

1.09.2020 r. odmiennie niż zwykle powitaliśmy nowy rok szkolny 2020/2021.

więcej

30.08-23.10.2020 r. 13 nauczycieli odbyło staże zawodowe u pracodawców.

więcej

 

 

 

 

 

 

 

Przejdź do wcześniejszych wydarzeń

Rok szk. 2019/2020
Rok szk. 2018/2019 Rok szk. 2017/2018 Rok szk. 2016/2017
Rok szk. 2015/2016 Rok szk. 2014/2015 Rok szk. 2013/2014
Rok szk. 2012/2013 Rok szk. 2011/2012 Rok szk. 2010/2011
Rok szk. 2009/2010 Rok szk. 2008/2009 Rok szk. 2007/2008

linki

galeria