Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

PREZENTACJA ZSP w CHOJNIE

Projekt pt „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” realizowany w latach 2018-2020 przez ZSP w Chojnie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

więcej

aktualności

KOMUNIKAT
Dyrektora ZSP w Chojnie

Od 30 listopada 2020 r kształcenie ogólne i zawodowe teoretyczne odbywa się w formie zdalnej na dotychczas obowiązujących w szkole zasadach ( Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie organizacji zadań Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w zakresie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi zmianami).

Uczniowie Branżowej Szkoły I st. . realizują zajęcia praktyczne w szkole, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uczniowie Branżowej Szkoły I st. będący młodocianymi pracownikami realizują zajęcia praktyczne u pracodawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ferie zimowe będą trwały od 4 stycznia 2021 r. do 17 stycznia 2021 r.

Pierwsze półrocze zakończy się w dniu 26 stycznia 2021 r.

Adriana Salamończyk
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Chojnie

KOMUNIKAT
Dyrektora ZSP w Chojnie

Uczniowie, nauczyciele, pracownicy ZSP w Chojnie

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły w czasie stanu epidemii COVID-19, zobowiązuję wszystkich do przestrzegania Procedur funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w czasie epidemii COVID-19.

Przypominam w szczególności, że:

1. Na terenie szkoły może przebywać wyłącznie osoba zdrowa.

2. Na terenie szkoły mogą przebywać osoby niebędące uczniami, nauczycielami i pracownikami, wyłącznie po uprzednim, telefonicznym bądź mailowym umówieniu się z pracownikiem sekretariatu.

3. W miejscach do tego wyznaczonych na terenie szkoły należy dezynfekować ręce.

4. W budynkach szkolnych, poza salami lekcyjnymi obowiązuje noszenie maseczek zakrywających usta i nos lub przyłbic.Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Adriana Salamończyk
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Chojnie

OGŁOSZENIE O OBSŁUDZE INTERESANTÓW
W ZWIĄZKU Z WYSTĘPOWANIEM KORONAWIRUSA

Informuję, że obsługa interesantów w ZSP w Chojnie odbywa się na bieżąco. Z uwagi jednak na stan epidemii ogranicza się bezpośredni kontakt. Zalecane jest kontaktowanie się telefonicznie nr tel. 91 414 20 29 lub poprzez pocztę elektroniczną zsp1@zsp1chojna.pl. Przed budynkiem głównym szkoły, ul. Dworcowa 3, wystawiona jest urna, do której można wrzucać wnioski i podania, w zaklejonych kopertach. Urna jest dostępna w dni robocze, w godz. 7.30 - 15.30. Dokumenty wyjmowane są każdego dnia rano i przekazywane zgodnie z kompetencjami do godz. 15.30.

Adriana Salamończyk
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie

- Infolinia NFZ w sprawie KORONAWIRUSA - 800 190 590

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie - tel. 91 4163858, 694 493 763

- Jak zapobiegać zakażeniu?

- Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia.

- Bezpieczny powrót do szkoły – Uczeń.

- Bezpieczny powrót do szkoły – Rodzic.

- Aplikacja ProteGO Safe.

30.11.2020 r. otrzymaliśmy podziękowanie za działania w Programie Edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”

więcej

24.11.2020 r. o godz. 17.00 odbyły się zebrania rodziców w formie zdalnej.

więcej

16.11.2020 r. odbył się szkolny etap Ogólnopolskiego konkursu wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa CyberSkiller Challenge Poland.

więcej

16.11.2020 r. uczniowie klas mundurowych uczestniczyli online w IV edycji Konferencji Klas Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego.

więcej

12.11.2020 r. propozycje biblioteki szkolnej.

więcej

12.11.2020 r. uczniowie klas o kierunku humanistyczno-prawnym uczestniczyli w wykładzie online „System ochrony praw człowieka w Polsce” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej

11.11.2020 r. Narodowe Święto Niepodległości.

więcej

10.11.2020 r. wzięliśmy udział w akcji „Szkoła do hymnu”.

więcej

9 – 10.11. 2020 r. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych.

więcej

22.10.2020 r. odbyły się otrzęsiny nowych mieszkańców internatu.

więcej

15 – 17.10.2020 r. wzięliśmy udział w ogólnopolskim IV Biegu Erasmusa.

więcej

14.10.2020 r. – obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej

więcej

9.10.2020 r. wzięliśmy udział w akcji Narodowe Czytanie 2020.

więcej

9.10.2020 r. klasa 1 b LO z wychowawcą wzięła udział w wycieczce integracyjnej do Namyślina.

więcej

4.10.2020 r. uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariusza wzięli udział w finale akcji charytatywnej na rzecz Pana Grzegorza Jędrzejczaka.

więcej

30.09.2020 r. kadeci klasy 3 c LO uczestniczyli w wojskowym dniu szkoleniowym w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

więcej

28.09.2020 r. uczniowie klasy 2d LO o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki wzięli udział w zajęciach dydaktycznych w Instytucie Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej

22-24.09.2020 r. odbyły się zebrania rodziców.

więcej

17.09.2020 r. odbyły się wybory do Samorządu Internatu.

więcej

14 – 16.09.2020 r. odbył się kiermasz podręczników szkolnych.

więcej

14 – 18.09.2020 r. w Shumen (Bułgaria) odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu “Game Based Learning For Development Of Problem Solving Skills”.

więcej

8.09.2020 r. odbył się egzamin maturalny w sesji poprawkowej.

więcej

1.09.2020 r. odmiennie niż zwykle powitaliśmy nowy rok szkolny 2020/2021.

więcej

 

 

 

 

 

 

 

Przejdź do wcześniejszych wydarzeń

Rok szk. 2019/2020
Rok szk. 2018/2019 Rok szk. 2017/2018 Rok szk. 2016/2017
Rok szk. 2015/2016 Rok szk. 2014/2015 Rok szk. 2013/2014
Rok szk. 2012/2013 Rok szk. 2011/2012 Rok szk. 2010/2011
Rok szk. 2009/2010 Rok szk. 2008/2009 Rok szk. 2007/2008

linki

galeria