Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

01.09.2015 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016.

Inauguracja nowego roku szkolnego 2015/2016

 

1 września 2015 roku, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie o godzinie 9:00, rozpoczęła się inauguracja nowego roku szkolnego 2015/2016. I choć był to dzień, w którym czas błogich wakacji ustąpił miejsca rytmowi szkolnemu, nie zabrakło wesołego gwaru i podekscytowanych uśmiechów uczniów zgromadzonych na boisku przed budynkiem szkolnym, gdzie miało miejsce uroczyste otwarcie nowego roku szkolnego. Prowadzącymi uroczystość byli Justyna Stryczek oraz Mikołaj Gajowski, uczniowie klasy trzeciej liceum. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego uświetnili swoją obecnością: pan Wojciech Konarski – Starosta Gryfiński, pani Barbara Rawecka – Sekretarz Rady Powiatu, pani Justyna Michalska – przewodnicząca Rady Rodziców.
Na początek oddano honor symbolom – poczet sztandarowy wniósł sztandar i odśpiewano hymn państwowy.

Dyrektor szkoły pani Adriana Salamończyk w inauguracyjnym przemówieniu serdecznie przywitała uczniów i grono pedagogiczne, życząc wszystkim sukcesów w nowym roku szkolnym. Szczególne słowa skierowała do Pierwszoklasistów, zachęcając ich do zaangażowania się w życie szkoły, jak również zapewniając o życzliwości i wszechstronnej pomocy nauczycieli, wychowawców i szkolnych pedagogów.
W tym roku szkolnym naukę rozpoczęli uczniowie klas pierwszych:

  • klasa I bd LO kierunek matematyczno – ekonomiczny i ogólno – medyczny – wychowawca: mgr Edyta Daszkiewicz,
  • klasa I c LO kierunek społeczno – wojskowy – wychowawca: mgr Marek Łągiewczyk,
  • klasa I BI  TZ w zawodach: technik informatyk, technik budownictwa – wychowawca: mgr Anna Jabłońska – Wróbel,
  • klasa I HŻ TZ w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr Urszula Jarząb / mgr Justyna Sumara,
  • klasa I ZSZ w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz – wychowawca: mgr Aneta Żurawska – Rusek,
  • klasa I ZSZ wielozawodowa – wychowawca: mgr Barbara Zubala.

Dobrych słów na początek było wiele. Starosta Gryfiński pan Wojciech Konarski życzył wszystkim uczniom wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i na ręce przedstawicieli samorządu uczniowskiego, na dobry początek roku szkolnego, wręczył długopisy dla uczniów klas pierwszych.

W imieniu samorządu uczniowskiego życzenia wielu sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym złożył przewodniczący Mikołaj Gajowski.
Od 2006 roku uczniowie Technikum Zawodowego, dzięki realizowanym przez szkołę europejskim projektom edukacyjnym, mają możliwość odbywania obowiązkowej praktyki zawodowej za granicą. W roku szkolnym 2014/2015, w związku z realizacją projektu “Od praktyki do pracy” z programu ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe, 12 uczniów Technikum Zawodowego w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych odbyło 4-tygodniowe staże w hotelach i restauracjach w Anglii i na Malcie. W związku z tym początek nowego roku szkolnego był również czasem rozdania świadectw za wyniki w nauce w roku szkolnym 2014/2015 uczniom klas drugiej i trzeciej w zawodzie technik hotelarstwa oraz trzeciej w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych. Pani Dyrektor, podkreślając bardzo dobrą opinię, z jaką powrócili uczniowie z praktyk, wręczyła nagrody za wyniki w nauce najlepszym uczniom tych klas.

1 września to również tragiczna data w historii naszego kraju. Nawiązując do 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej uczestnicy uroczystości wysłuchali okolicznościowego referatu oddając hołd bohaterom – obrońcom Rzeczypospolitej Polskiej, którzy odważyli się zbrojnie przeciwstawić niemieckiemu i sowieckiemu najeźdźcy w pierwszych dniach września, a także później: w konspiracji, oddziałach partyzanckich i na wszystkich frontach II wojny światowej.
Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami.
W nowym roku szkolnym wszystkim nowym i dotychczasowym uczniom życzymy samych pozytywnych wrażeń, wiary w siebie i w swoje możliwości, nauczycielom i pracownikom szkoły cierpliwości, dobrego humoru i wielu sukcesów! A wszystkim, abyśmy dobrze wykorzystali nadchodzący czas w szkole, bo to od nas samych zależy jakiego nabierze on wymiaru, powagi i kreatywności.

                                                                                                          mgr Anna Krzemińska

linki

galeria