Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

01.09.2016 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017.

Inauguracja nowego roku szkolnego 2016/2017

Nauczać – znaczy pokazywać możliwości.
Uczyć się – znaczy dawać sobie szansę”
Paulo Coehlo

 

1 września 2016 roku uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, wypoczęci po wakacjach, pełni energii, z mnóstwem pomysłów i obietnic, rozpoczęli kolejny rok szkolny – czas nowych wyzwań, sukcesów i ciężkiej pracy. Był to wyjątkowy dzień dla pierwszoklasistów – pierwsze spotkanie ze szkołą, klasą, wychowawcą.

Inauguracja nowego roku szkolnego 2016/2017 rozpoczęła się o godz. 9:00. Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły zgromadzili się na boisku przed  budynkiem nr 1. Swoją obecnością zaszczycili nas ks. Proboszcz Mariusz Matuszak oraz pani Justyna Michalska – przewodnicząca Rady Rodziców. Uroczystość prowadziła Emilia Pociej, uczennica klasy trzeciej liceum.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała Dyrektor szkoły pani Adriana Salamończyk, która powitała zebranych, szczególnie ciepło uczniów klas pierwszych, zapewniając ich o życzliwości i wszechstronnej pomocy nauczycieli, wychowawców i szkolnych pedagogów. Przedstawiła kadrę kierowniczą szkoły oraz klasy pierwsze i ich wychowawców.

W tym roku szkolnym naukę rozpoczęli uczniowie klas pierwszych:
– klasa I abd LO kierunek matematyczno – ekonomiczny, biologiczno – chemiczny i ogólny – wychowawca: mgr Renata Czubak,
– klasa I c LO kierunek społeczno – wojskowy – wychowawca: mgr Marek Bednarz,
– klasa I BI TZ w zawodach: technik informatyk, technik budownictwa – wychowawca: mgr  Kamila Nowak,
– klasa I HŻ TZ w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych – wychowawca: mgr Katarzyna Mickiewicz – Bindas,
– klasa I ZSZ w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – wychowawca: mgr inż. Krzysztof Pawlaczyk,
– klasa I ZSZ wielozawodowa – wychowawca: mgr Lilla Kość.

Pani Dyrektor poinformowała o zmianach w kadrze nauczycielskiej oraz dziękując za pracę i  zaangażowanie, pożegnała odchodzących z naszej szkoły nauczycieli, panią Barbarę Dybczak oraz panią Alinę Rewers. Szczególnie słowa podziękowania, za wieloletnią pracę i  oddanie uczniom i sprawom szkoły, skierowała do pani Aliny Rewers, która przeszła na  emeryturę.
Pani Dyrektor swoje przemówienie zakończyła słowami „Rozpoczynając ten nowy rok szkolny 2016/2017 życzę nam wszystkim, abyśmy po jego zakończeniu byli z siebie dumni, żebyśmy niczego nie żałowali, abyśmy z pełną świadomością i odpowiedzialnością mogli powiedzieć, że wszystko co zrobiliśmy – zrobiliśmy najlepiej jak potrafiliśmy. Wszystkim życzę udanego i owocnego roku szkolnego.”

Nawiązując do 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej uczestnicy uroczystości wysłuchali okolicznościowego referatu, który odczytała uczennica Katarzyna Grabowicz. Cała społeczność szkolna oddała hołd bohaterom – obrońcom Rzeczypospolitej Polskiej, którzy odważyli się zbrojnie przeciwstawić niemieckiemu i sowieckiemu najeźdźcy w  pierwszych dniach września, a także później: w konspiracji, oddziałach partyzanckich i  na  wszystkich frontach II wojny światowej.

W imieniu samorządu uczniowskiego życzenia wielu sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym złożył przewodniczący Krzysztof Stamblewski.
Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami. W tymdniu uczniowie klas pierwszych pisali test językowy, który pozwolił przydzielić ich  do  odpowiednich grup językowych.
Nowy rok szkolny, to nowe przeżycia i wyzwania. Niech przyniesie wszystkim same sukcesy, potwierdzone wysokimi ocenami, a nauka i praca będzie źródłem przyjemności i  satysfakcji. Szczególnie uczniom klas pierwszych życzymy, aby dobrze czuli się w naszej szkole i  znaleźli w niej przyjaciół. Niech dla wszystkich będzie to udany rok, owocny w  nowe doświadczenia i wiedzę.

mgr Anna Krzemińska

linki

galeria