Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

02.06.2022 r. uczniowie klasy 2 d LO wzięli udział w wykładzie online „Konsekwencje pandemii COVID-19 i ich wpływ na gospodarki państw narodowych oraz ich finanse publiczne (czy grozi nam globalny kryzys ekonomiczny?)” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład online

  „Konsekwencje pandemii COVID-19 i ich wpływ na gospodarki państw narodowych oraz ich finanse publiczne (czy grozi nam globalny kryzys ekonomiczny?)”

 

2.06.2022 r. uczniowie klasy 2 d LO uczestniczyli w wykładzie online zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Temat wykładu: „Konsekwencje pandemii COVID-19 i ich wpływ na gospodarki państw narodowych oraz  ich  finanse publiczne (czy grozi nam globalny kryzys ekonomiczny?)”. Spotkanie, w  aplikacji Microsoft Teams, prowadziła dr hab. Krystyna Nizioł, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego (WPiA US).

Pani profesor szczegółowo omówiła konsekwencje pandemii COVID-19 na poszczególne sektory gospodarki, wskazując na skutki odczuwalne już obecnie oraz te, które będą się jeszcze pojawiały w najbliższej przyszłości. Swoje argumenty poparła zestawieniami statystycznymi, które obrazują ogrom zmian zachodzących w gospodarkach państw. Nawiązała również do  agresji Rosji na Ukrainę, która pogłębia kryzysy gospodarcze, wywołując problemy z  handlem surowcami mineralnymi, płodami rolnymi czy inflację.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

mgr Edyta Daszkiewicz

 

linki

galeria