Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

05.04.2023 r. uczniowie z kl. 2abc LO uczestniczyli w zajęciach “Uniwersytet w murach szkoły” w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej US.

Uniwersytet w murach szkoły

 

5 kwietnia 2023 r. uczniowie klasy 2 abc LO uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

„Uniwersytet w murach szkoły” to propozycja Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno – Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego, skierowana do szkół ponadpodstawowych. Oferta zajęć stanowi uzupełnienie i poszerzenie podstawy programowej z geografii oraz daje możliwość pokazania młodzieży na czym polega studiowanie.

Podczas tego dnia uczniowie klasy 2 abc LO uczestniczyli w warsztatach przygotowanych przez profesora Michała Kupca pn.: „Dane przestrzenne we współczesnych konfliktach dla klas pro obronnych” i „Fotogrametria małym dronem. Jak zabawkowym dronem robić poważne rzeczy” oraz „Ekologiczne pozbywanie się sprawnych produktów”, które prowadziła dr Izabela Ostrowska.

 

mgr Edyta Daszkiewicz

 

 

linki

galeria