Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

05.2021 r. Kampania “Kwalifikacje 2025+”.

Kampania „Kwalifikacje 2025+”

 

20 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, w tym 7 z liceum ogólnokształcącego oraz  13 z technikum, zgłosiło się do ogólnopolskiej kampanii „Kwalifikacje 2025+”. Organizatorem Kampanii jest Fundacja VCC z siedzibą w Lublinie. Celem inicjatywy jest wsparcie uczniów w nabywaniu dodatkowych kwalifikacji umożliwiających im lepszy start na rynku pracy, promocja kwalifikacji przyszłości oraz idei uczenia się przez całe życie. Osoby, które zgłosiły się do udziału w kampanii otrzymały bezpłatne vouchery na przystąpienie do certyfikowanych egzaminów VCC.

Uczniowie naszej szkoły spośród pięciu wskazanych kwalifikacji, wybrali dwie kwalifikacje, z których przystąpią do certyfikowanego egzaminu VCC.

Ośmioro uczniów zadeklarowało przystąpienie do egzaminu z kwalifikacjiGrafik komputerowy”: Igor Czynsz, kl. 2 BIp, Filip Głuszakiewicz, kl. 2 acp LO, Bartłomiej Lewandowski, kl. 2 BIp, Martyna Orszulak, kl. 2 BIp, Piotr Pośniak, kl. 2 BIp, Michał Przybył, kl. 2 BIg, Wiktoria Wiergowska, kl. 2 abd LO oraz Aleksandra Wrona, kl. 2 bdp LO.

  

Dwunastu uczniów zadeklarowało przystąpienie do egzaminu z kwalifikacji „Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą”: Paulina Cholewa, kl. 2 abd LO, Amelia Gorzelańczyk, kl. 2 abd LO, Nikola Hołota, kl. 2 HŻp, Aleksandra Kowalska, kl. 2 HŻp, Zuzanna Kowalska, kl. 2 HŻp, Jakub Matuszewski, kl. 2 BIp, Małgorzata Mroczek, kl. 2 abd LO, Kamil Sakwa, kl. 2 BIp, Jakub Śliwa, kl. 2 BIp, Mateusz Śmiśniewicz, kl. 2 BIp, Sebastian Szalewski, kl. 2 bdp LO oraz Oskar Zawadzki, kl. 2 BIp.

Uczniowie otrzymali podręczniki na podstawie, których będą przygotowywać się do egzaminów.

W maju rozpoczęły się zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w wybranej kwalifikacji. Zajęcia przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji „Grafik komputerowy” prowadzi p. Krzysztof Janik, zajęcia przygotowujące do egzaminu w kwalifikacji „Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą” prowadzi p. Emilia Marcinkowska oraz p. Barbara Zubala.

 

mgr Małgorzata Limanówka

 

linki

galeria