Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

08.06.2017 r. odbył się jubileuszowy X Powiatowy Konkurs Ortograficzny.

Jubileuszowy X Powiatowy Konkurs Ortograficzny

     W dniu 8 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbył się  X Powiatowy Konkurs Ortograficzny, który skierowany był do uczniów klas gimnazjalnych oraz klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu.
Celem konkursu było promowanie poprawnej polszczyzny, rozbudzanie motywacji do  pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.
Konkurs otworzyła pani dyrektor Adriana Salamończyk.

     W konkursie wzięły udział szkoły: Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieszkowicach, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Każdą szkołę reprezentowała trzyosobowa drużyna. W  pierwszym etapie konkursu, konkurencji indywidualnej, uczestnicy walczyli o tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Gryfińskiego. Mieli do napisania dyktando oraz test ortograficzny. W drugim etapie młodzież walczyła o zwycięstwo drużynowe, do wykonania miała dwa zadania. Zadanie pierwsze polegało na wykazaniu się umiejętnością stosowania wiedzy językowej w praktyce. Na ekranie wyświetlane były nazwy czterech kategorii – każda z  nich  zawierała sześć poleceń, które sprawdzały inny obszar zdolności językowych uczniów. Każda drużyna samodzielnie wybierała kategorię i numer pytania. Ćwiczenie drugie wymagało kreatywności i umiejętności plastycznych. Zadanie polegało na wykonaniu plakatu, na którym drużyna zapisała ułożoną rymowankę promującą regułę ortograficzną.

    W komisji konkursowej pracowali: mgr Aneta Kowal – polonistka, pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chojnie, organizatorka konkursów ortograficznych dla  dyslektyków, mgr Marta Lemke – wieloletnia nauczycielka języka polskiego Liceum Ogólnokształcącego w Chojnie, obecnie na emeryturze, mgr Eugenia Hajduk – emerytowana nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie oraz  ksiądz Wojciech Koladyński – uczestnik wielu konkursów polonistycznych.
Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie, drugie – Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach, trzecie – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Gryfińskiego zdobyła Natalia Bylewska, uczennica Gimnazjum w Chojnie. Nagrody uczestnikom wręczyła pani wicedyrektor Małgorzata Limanówka.
Na zakończenie konkursu uczestnicy zostali poczęstowani jubileuszowym tortem.

 

 

mgr Renata Czubak
mgr Katarzyna Mickiewicz – Bindas
ks. Wojciech Koladyński

linki

galeria