Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

1.03.2016 r. przeprowadzono debatę na temat polityki oraz roli młodzieży w polityce w ramach projektu „Activities – Youth Seminar”.

Debata na temat polityki oraz roli młodzieży w polityce

W ramach projektu „Activities – Youth Seminar” uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie i jednocześnie członkowie Klubu Europejskiego Douzelage, organizowali debatę, która odbyła się 1.03.2016 r. na temat polityki oraz roli młodzieży w polityce. W debacie wzięli udział uczniowie, nauczyciele oraz kilku innych zaproszonych gości. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy wiekowe, w których dyskutowali nad zadanymi przez moderatora pytaniami. Uczniowie przygotowujący debatę mieli za zadanie zapisać wnioski, które wyniknęły z dyskusji oraz przygotować prezentację podsumowującą która zostanie przedstawiona podczas zjazdu na Malcie.

Michalina Czubak 2abd

linki

galeria