Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

1.03.2018 r. w ramach projektu RPO WZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro” uczniowie klasy II TI uczestniczyli w warsztatach w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Warsztaty w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie

 

1 marca 2018 r. uczniowie klasy II Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk odwiedzili Wyższą Szkołę Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w  Szczecinie. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu RPO WZ pt. „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach pt. „Photoshop – praktyczne zastosowanie dla celów prywatnych i komercyjnych” oraz „Komunikacja interpersonalna w  praktyce”.

Spotkanie rozpoczęła pani Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych dr Barbara Popiel, przedstawiając plan spotkania i omawiając na czym polega komunikacja interpersonalna. Uczniowie pracując w grupach zastanawiali się m.in. co wpływa na korzystną komunikację, prezentowali mapę myśli, zwracali uwagę na aspekt umiejętnego słuchania. Dowiedzieli się  na czym polega proksemika oraz co oznaczają dystanse personalne.

Na koniec warsztatów uczniowie prezentowali na forum grupy swojego kolegę. Okazało się,  że to nie jest takie łatwe. W trakcie prezentacji uczniowie zwracali uwagę nie tylko na  treść przekazu, ale również na gestykulację, intonację głosu oraz postawę ciała. Warsztaty okazały się bardzo interesujące, a sami uczestnicy bardzo zadowoleni z przebiegu zajęć.

Kolejnym punktem wyjazdu były warsztaty z grafiki rastrowej „Photoshop – praktyczne zastosowanie dla celów prywatnych i komercyjnych” prowadzone przez pana Wojciecha Surmę. Uczniowie poznali elementy typografii w programie Adobe Photoshop, utrwalali umiejętności z rysowania kształtów, wykorzystania gradientów oraz warstw. Okazuje się,  że  pierwsze projekty nie zawsze wyglądają profesjonalnie, ale im więcej „wyzwań”, tym  lepsze efekty w przyszłości. Doskonaląc swój warsztat pracy, stajemy się coraz lepsi i  bardziej otwarci na rynek pracy – z takim przesłaniem opuszczaliśmy mury uczelni.

 

mgr Kamila Góra

linki

galeria