Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

1.03.2022 r. odbyła się XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Alchemik”.

XII Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik”

 

1 marca 2022 r. odbyła się XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Alchemik”. Organizatorem konkurs było Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. Stowarzyszenie od wielu lat organizuje na terenie całej Polski konkursy edukacyjne, współpracuje merytorycznie z renomowanymi i prestiżowymi uczelniami wyższymi.

Celem konkursu było utrwalanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i ich znaczenia dla człowieka oraz aktywizacja miłośników chemii – poprzez dalsze rozwijanie ich umiejętności. W  tegorocznej edycji uczniowie rywalizowali w trzech kategoriach konkursowych: „Adept” – uczniowie VII i VIII klasy szkoły podstawowej, „Junior” – uczniowie I klas szkół ponadpodstawowych oraz „Żak” – uczniowie II, III i IV klas szkół ponadpodstawowych.

W tegorocznej edycji „Alchemika” Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, w kategorii „Żak”, reprezentowało 11 uczniów. Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu konkursowego składającego się z 30 zadań zamkniętych (1 punkt za poprawną odpowiedź) oraz  zadania opisowego (od 0 do 8 punktów). Uczniowie na rozwiązanie zadań mieli 45 minut. Prace oceni jury powołane przez patronów naukowych konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone do  30 kwietnia 2022 r. Na laureatów czekają cenne nagrody rzeczowe, a wszyscy uczniowie otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Szkolny Organizator Konkursu

mgr inż. Justyna Sumara

linki

galeria