Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

1.06.2017 r. uczniowie klasy I TŻ i II TŻ realizowali zajęcia laboratoryjne na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT.

Zajęcia dydaktyczne kl. I TŻ i II TŻ
na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

     W dniu 1 czerwca 2017 r. uczniowie klasy I i II Technikum Zawodowego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej na  Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Młodzież miała możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych z  technologii mleczarskiej i technologii piekarskiej.

Zajęcia odbywały się w dwóch grupach, każda część po 90 minut. W ramach zajęć z  technologii mleczarskiej pt. „ Galanteria mleczna na miarę każdego zacisza domowego”, uczniowie samodzielnie produkowali kefir, jogurt, masło, masło smakowe i lody. Zajęcia prowadziły dr hab. inż. Izabela Dmytrów oraz dr inż. Anna Mituniewicz – Małek z Zakładu Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności.

W tym samym czasie druga grupa młodzieży uczestniczyła w zajęciach z technologii piekarskiej. Zajęcia prowadziły dr inż. Katarzyna Felisiak oraz dr inż. Sylwia Przybylska z  Katedry Technologii Żywności. Tematyka zajęć dotyczyła produkcji i wypieku chleba pszennego i bułek metodą tradycyjną oraz ciastek owsianych. W trakcie warsztatów młodzież zapoznała się z linią technologiczną produkcji pieczywa. Uczniowie samodzielnie przygotowywali surowce, a następnie – zgodnie z recepturą – łączyli poszczególne składniki. Każdy mógł wykazać się pomysłowością i przygotować różne kształty bułek oraz zastosować dodatki według własnego uznania.

Młodzież była bardzo zaangażowana w wykonywane ćwiczenia, uważnie wsłuchiwała się w prowadzone wykłady. Dla większości z nich to pierwszy kontakt z profesjonalną salą ćwiczeniową – laboratorium, fachowym sprzętem.
Na koniec warsztatów odbyły się degustacje przygotowanych produktów.

Zajęcia dały młodzieży możliwość zastosowania w praktyce wiedzy teoretycznej zdobytej w  szkole. Uczniowie poznali specyfikę nauki w szkole wyższej. Warsztaty cieszyły się  dużym zainteresowaniem, czego dowodem jest chęć uczestnictwa naszej młodzieży w kolejnym takim wyjeździe.

Opiekunowie: mgr inż. Justyna Sumara
mgr inż. Izabela Barylska

linki

galeria