Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

1.09. – 31.12.2017 r. inicjatywy wolontariackie w ZSP w Chojnie.

Inicjatywy wolontariackie w ZSP w Chojnie

 

Czy warto pomagać? Na to pytanie odpowiedzieli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, podejmując liczne inicjatywy wolontariackie na rzecz osób potrzebujących, a także podejmując pożyteczne działania na rzecz środowiska lokalnego.

            Działania wolontariackie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych rozpoczął Szkolny Klub Wolontariusza, którego członkowie, w dniu 27 października 2017 r., odwiedzili zaprzyjaźniony ze szkołą Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju.

Młodzi wolontariusze wysłuchali niepowtarzalne historie z życia pensjonariuszy, a w zamian podarowali im swoją obecność, troskę i chwile radości. Szkolny Klub Wolontariusza nie  zwalnia tempa i 10 listopada 2017 r. po raz kolejny odwiedza Dom Pomocy Społecznej w  Trzcińsku – Zdroju. Wolontariusze mają w zwyczaju odwiedzać podopiecznych DPS w  okolicach Dnia Seniora, ale ta wizyta była podwójnie ważna, ponieważ wybrali się  z  własnoręcznie upieczonym tortem na urodziny podopiecznej DPS, pani Danusi. Wolontariusze postarali się, aby każdy podopieczny otrzymał słodkości. Po poczęstunku wolontariusze zorganizowali również zabawę przy muzyce. Wszyscy bawili się doskonale, a  pani Danusia miała niepowtarzalne urodziny.

Kolejnym działaniem Szkolnego Klubu Wolontariusza były obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Z tej okazji, 5 grudnia 2017 r., członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza aktywnie świętowali, rozpoczynając od rozdania przed pierwszym dzwonkiem serduszka – symbolu szkolnego wolontariatu. Każdy nauczyciel i uczeń dumnie nosił przypięty symbol wolontariatu.

Tego dnia zakończyła się również akcja pomocy bezdomnym zwierzętom, którą zorganizowali członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza.

Zebraną karmę oraz uzbierane pieniądze w kwocie 410 zł wolontariusze zawieźli do  Witniczki, gdzie ma siedzibę Stowarzyszenie Ochrony Natury i Krajobrazu. Fundacja ta  ma na celu nie tylko ochronę rzadkich gatunków roślin i zwierząt, ale również opiekę nad  porzuconymi czy krzywdzonymi kotami. W akcję włączyła się cała społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Chcą pomagać? Więc pomagają! Szkolny Klub Wolontariusza w swojej działalności wolontariackiej spieszy z pomocą dzieciom z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w  Trzcińsku – Zdroju. W dniu 7 grudnia 2017 r. wolontariusze zawieźli dla dzieci zebrane artykuły szkolne, środki czystości i higieny osobistej oraz słodycze. W zbiórkę aktywnie włączył się ks. Zbigniew Stachnik, który ze wspólnotą parafialną Czachowa zebrał pokaźną ilość słodyczy.

Warto dodać, że członkowie Szkolnego Klub Wolontariusza wraz z opiekunem w  dniach 20 – 24.09.2017 r. uczestniczyli w międzynarodowym kongresie “World Without Violence”, który odbywał się w Krakowie, Wieliczce i Oświęcimiu.

W okresie przedświątecznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych wzmożone są  działania wolontariackie, w które zaangażowani są uczniowie oraz nauczyciele.

            W grudniu Klub Europejski Douzelage, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Douzelage w Chojnie, przeprowadził akcję charytatywną polegającą na sprzedaży ciasteczek upieczonych przez członków Klubu. Do akcji chętnie włączyli się przedstawiciele społeczności lokalnej, przedsiębiorcy, radni oraz pracownicy urzędów. Dzięki zaangażowaniu członków Klubu oraz Stowarzyszenia Douzelage udało się zebrać 1350 zł. Zgromadzone środki finansowe zostały przeznaczone na pomoc osobom potrzebującym wsparcia rzeczowego przed świętami.

            W działania wolontariackie włączył się również Samorząd Uczniowski szkoły, który w ramach akcji „Góra grosza” na przełomie listopada i grudnia zebrał drobne monety, które przekazane zostaną dla dzieci wychowujących się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Akcję zorganizowało Towarzystwo Nasz Dom. Samorząd Uczniowski przeprowadził także 22 grudnia 2017 r. akcję charytatywną, podczas której licytowane były stroiki świąteczne, wykonane przez uczniów szkoły. Pieniądze z licytacji stroików przekazane będą na cele charytatywne.

            W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie powstał wolontariat, którego członkami są uczniowie mieszkający w internacie. Swoje działania wolontariusze rozpoczęli 8 listopada 2017 r. odwiedzając wraz z opiekunem Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w  Chojnie. Uczniowie z pasją i zaangażowaniem w każdą środę pomagają dzieciom w nauce, organizują dla nich zabawy i aktywnie spędzają z nimi czas. W dniu 7 grudnia 2017 r. sprawili dzieciom wyjątkową niespodziankę i obdarowali wszystkie dzieci mikołajkowymi prezentami, a także przygotowali słodki poczęstunek.

Wolontariat to wspaniałe doświadczenia, niezapomniane przeżycia, chęć niesienia bezinteresownej pomocy. Wyraz temu dali po raz kolejny wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariusza biorąc udział w przygotowaniu obiadu Bożonarodzeniowego dla bezdomnych, który organizowany jest 26 grudnia 2017 r. przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej o w Szczecinie. Wolontariusze obdarowują bezdomnych prezentami, dając im  tym samym życzliwość, zrozumienie, swoją obecność i ciepło płynące z dobroci serca.

Czym jest wolontariat dla uczniów? Jest przykładem bezinteresownej pomocy, wzajemnej życzliwości, drobnym gestem, który sprawia, że drugi człowiek uśmiecha się, ogromną satysfakcją z tego, że czyni się dobro nie oczekując nic w zamian.

linki

galeria