Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

1.10.2011 r. odbył się wyjazd Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Wyjazd do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Szczecinie

     Dnia 1 października 2011 r. odbył się wyjazd Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Wyjazd poprzedziły trzy spotkania organizacyjne, w trakcie których ustalono datę wyjazdu oraz listę osób, które zadeklarowały wyjazd. Obyła się również inauguracja działalności klubu w roku szkolnym 2011/2012. W odróżnieniu od organizowanych w poprzednich latach, ten wyjazd miał szczególne znaczenie i wyjątkowy charakter. Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi, w porozumieniu z fundacją „Mam marzenie”, z którą prowadzona jest już kilkuletnia współpraca, przeznaczył całą oddaną krew na pomoc podopiecznym tej fundacji cierpiącym na choroby, do których leczenia lub minimalizowania skutków ich działania potrzebna jest duża ilość krwi np. do leczenia białaczki.

W wyjeździe wzięło udział 19 osób. Byli to: Magda Bromnicka, Justyna Kujawa, Sylwia Żyznowska, Klaudia Czuchrowska, Aleksandra Romacka, Eliza Ługowa, Kacper Birger, Dawid Dziadkiewicz, Maciej Jakubowski, Adrian Komin, Natalia Kornecka, Dominika Jastrzębska, Adam Marek oraz absolwentki Naszej szkoły: Joanna Rokicka, Patrycja Wajer, Aleksandra Bancewicz a także opiekunowie: Pan Aleksander Lizak, Pani Sylwia Łozińska oraz Pan Adam Grzegorzewski. Wyjazd wypadł naprawdę dobrze.

Uczestnicy oddając krew nie tylko wsparli osoby jej potrzebujące, ale również uzyskali ogromną satysfakcję z udzielenia pomocy z nadzieją, że jeżeli zaistnieje taka potrzeba, nigdy nie zabraknie ludzi, którzy oddadzą swoją krew nie oczekując niczego w zamian.

linki

galeria