Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

1.10.2011 r. Uczennica kl. II a LO Joanna Kroczek została laureatką III edycji konkursu „Najpiękniejsze krajobrazy pomorskie”.

III edycja  konkursu „Najpiękniejsze krajobrazy pomorskie”

 

      1 października 2011 roku w Wyższej Szkole Inżynierii Gospodarczej w Słupsku odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom III edycji  konkursu „Najpiękniejsze krajobrazy pomorskie”. Joanna Kroczek, uczennica   klasy II a Liceum Ogólnokształcącego, otrzymała w tym roku wyróżnienie w konkursie.

 

 Spośród 80 nadesłanych prac dwie wykonane  przez Joannę urzekły konkursową komisję.
Ideą konkursu „Najpiękniejsze krajobrazy pomorskie” jest fotograficzna rejestracja miejsc najpiękniejszych krajobrazowo, przy czym materiał zdjęciowy musi być uzupełniony opisową dokumentacją historyczno-geograficzną i literacko potraktowanym uzasadnieniem wyboru tego właśnie skrawka “małej ojczyzny” jako tematu. W swych celach bezpośrednich konkurs ma służyć także rejestracji oraz promocji walorów przyrodniczych, urbanistyczno-architektonicznych, kulturowych i turystycznych wyróżniających się miejsc ziemi pomorskiej, a na dalszą metę prowadzić ma do ich monitorowania i ochrony.
W celu rozpowszechnienia wyników konkursu oraz realizacji celów związanych   z edukacją ekologiczną młodzieży Pomorza zostanie wydana Wielka Księga Uroków Pomorza, zamieszcząca najlepsze prace konkursowe.
Uroczystego wręczenia nagród dokonał RektorWSIG, Członek Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. inż. Andrzej Hopfer.

 

Konkurs odbył się pod patronatem:
Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Słupska, Pomorskiego Kuratora Oświaty, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego, Radia Gdańsk.

                                                                             mgr E. Daszkiewicz

linki

galeria