Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

1.10.2018 r. Prezentacja projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!”, podczas apelu dla uczniów

 

Prezentacja projektu  „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!”,
podczas apelu dla uczniów

1 października 2018 r. podczas apelu dla uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I st. z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Pani Adriana Salamończyk Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zaprezentowała uczniom cele, założenia i działania projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej VIII – Edukacja,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2014-2020, Działanie 8.6 Wsparcie szkół  i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w okresie       od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Działania projektu skierowane są do uczniów technikum zawodowego, technikum budowlanego i branżowej szkoły I st. z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej oraz nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

 

                                                                                                          mgr Małgorzata Limanówka

linki

galeria