Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

1.10.2018 r. w ramach projektu RPO WZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!”, 14 uczniów Technikum Budowlanego rozpoczęło kurs spawacza.

Kurs – spawacz

 

W dniu 1 października 2018 r., w ramach projektu RPO WZ „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!”, 14 uczniów Technikum Budowlanego rozpoczęło kurs spawacza. Kurs podzielony jest na zajęcia teoretyczne – 25 godzin i zajęcia praktyczne – 120 godzin.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do zdania egzaminu przed komisją Instytutu Spawalnictwa w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 136.

Zajęciach teoretycznych i praktyczne objęły m.in. następujące zagadnienia:

–  zastosowanie elektryczności do spawania łukowego,

– urządzenia spawalnicze,

– zasady BHP,

– zasady bezpieczeństwa pracy na hali produkcyjnej,

– metody przygotowania złącza do spawania,

– charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry,

– budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG.

Absolwent kursu otrzyma Książeczkę spawacza – z udokumentowanym szkoleniem, oraz Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza – dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu spawacza.

 

 

 

 

linki

galeria