Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

1.12.2011 r. odbył się VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS, którego byliśmy organizatorami.

VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS

      1 grudnia 2011 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie odbył się VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS. Do konkursu przystąpiło pięć drużyn z powiatu gryfińskiego: Gimnazjum w Chojnie, Gimnazjum w Góralicach, Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie, Gimnazjum w Cedyni oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie (organizator konkursu).

Konkursowi przewodziła komisja w składzie:
1. Przewodniczący komisji –  mgr Halina Szczygieł (wicedyrektor SP Nr 2 w Chojnie).
2. Członek komisji – p. Monika Baczyńska-Padjasek (przedstawiciel Starostwa Powiatowego
w Gryfinie).
3. Członek komisji – st.sierż. Ewelina Basarab (przedstawiciel policji z Komisariatu Policji
w Chojnie – Wydział ds Nieletnich).

Pani wicedyrektor ZSP Nr 1 w Chojnie mgr Małgorzata Limanówka uroczyście powitała przybyłych uczniów oraz gości. W krótkim wprowadzeniu została przedstawiona historia organizowanych przez ostanie lata Powiatowych Konkursów Wiedzy o HIV/AIDS. Konkurs został poprowadzony przez Mateusza Leszczyńskiego ucznia z klasy I b ZSP Nr 1
w Chojnie.

VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS składał się z dwóch etapów. Pierwsza runda polegała na zadawaniu pytań każdej drużynie. Wykorzystywane były trzy zestawy pytań
o różnym poziomie trudności: za 1 punkt, za 3 punkty oraz za 5 punktów. Drużyny dzielnie pokonywały każde zadanie a uczniowie reprezentowali bardzo wyrównany poziom wiedzy na temat zagrożeń oraz profilaktyki HIV/AIDS. Podczas przerwy w konkursie (po pierwszej rundzie) uczniowie wraz z opiekunami i członkami jury oglądali wystawę plakatów profilaktycznych wykonanych przez uczniów ZSP Nr 1 w Chojnie. Druga runda polegała na wykonaniu przez zespoły dwóch zadań praktycznych: przedstawieniu wylosowanej scenki profilaktycznej oraz wykonaniu plakatu na hasło „Zrób test na Hiv” metodą collage. Zadania były oceniane za sposób wykonania, kreatywność i argumentację. Drużyny wykazały się dużą pomysłowością w realizacji tych zadań. Podejmowane tematy wzbudzały podziw i uznanie dla młodych ludzi za odpowiedzialne podejście do problemu HIV/AIDS.

W tegorocznej edycji VIII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Hiv/Aids:

–  I miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum w Cedyni,

– II miejsce Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie,

– III miejsce Gimnazjum w Chojnie.

Nagrody oraz dyplomy dla uczestników konkursu zostały uroczyście wręczone przez panią wicedyrektor ZSP Nr 1 w Chojnie mgr Małgorzatę Limanówkę.

Serdecznie dziękujemy za udział w VIII Powiatowym Konkursie Wiedzy o HIV/AIDS.

mgr Małgorzata Limanówka
mgr Karolina Kubowic

linki

galeria