Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

1.12.2011 r. odbyły się eliminacje szkolne Dyktanda z Języka Angielskiego.

Dyktando z Języka Angielskiego

     Dyktando z języka angielskiego na poziomie Intermediate odbyło się w  01.12.2011 r.
Zainteresowanie dyktandem było dość duże – co cieszy – ponieważ  jak wiadomo dźwięki mowy w języku angielskim różnią się znacznie od dźwięków języków słowiańskich, w tym polskiego.  Ponadto, pisownia angielska, w szczególności pisownia samogłosek, jest bardzo nieregularna. Z uwagi na wyzwanie jakie stanowi angielska pisownia uczestnikom dyktanda należy się szczególne uznanie.

Do dyktanda przystąpiło  16 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie (7 uczniów technikum oraz  9 uczniów liceum ogólnokształcącego). Każdy z nauczycieli języka angielskiego był zobowiązany do wytypowania kilku swoich uczniów do udziału w dyktandzie. Lektorem tekstu dyktanda była Dorota Lorenc. Tekst nosił tytuł „Internet addiction” i wybrany został ze zbioru opracowań tematycznych pt. „Język angielski. Powtórka przed egzaminem wstępnym, maturalnym, zaliczeniowym” autorstwa Macieja Mataska.
Celem dyktanda było wyłonienie 10 uczniów z najlepszymi wynikami, a następnie zgłoszenie ich do międzyszkolnego dyktanda w języku angielskim organizowanym przez Zespół Szkół Nr 2 w Gryfinie. Termin zgłoszenia 10 uczniów z najwyższymi wynikami do organizatora konkursu upływał z dniem 07.12. 2011 r.

O wynikach dyktanda zadecydowała jak najmniejsza ilość popełnionych błędów: zarówno błędów zewnętrznojęzykowych: błędy ortograficzne (złe użycie i połączenie liter) oraz błędów wewnętrznojęzykowych: błędy językowe, błędy gramatyczne oraz błędy fleksyjne.

Kryteria oceny uwzględniały zróżnicowanie błędów na:

  • błąd I stopnia  – brak całego wyrazu albo jego całkowite przeinaczenie -1 punkt ujemny;
  • błąd II stopnia (np. drobne przeinaczenie wyrazu, błąd fleksyjny, składniowy) – 0,5 punktu ujemnego;

Wśród ocenionych prac nie było żadnej całkowicie bezbłędnej.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 100. Najlepsza praca otrzymała 76 pkt. (24 pkt. ujemne), najsłabsza 14 pkt. (96 pkt. ujemnych).

 

Lista uczestników dyktanda wraz z wynikami:

Wyniki eliminacji wstępnych do dyktanda z języka angielskiego:

l.poj

Imię i nazwisko

Pkt. (max. 100)

1

Gliński Grzegorz

14

2

Kroczek Joanna

15

3

Rogowski Jakub

15

4

Litra Adriana

17

5

Rafalski Adrian

18

6

Łukomski Wojciech

19

7

Będzak Paulina

21

8

Harbat Małgorzata

23

9

Szurgociński Adam

28

10

Kuchyt Karolina

37

11

Jesionek Adriana

40

12

Majchrzyk Marta

43

13

Sarecki Krystian

46

14

Doroszko Magdalena

60

15

Jarząb Michał

75

16

Lidzka Justyna

76

 

linki

galeria