Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

1.12.2015 r. odbył się II Powiatowy Konkurs Profilaktyczny.

Sprawozdanie z II Powiatowego Konkursu Profilaktycznego.

1 grudnia 2015 r. odbył się organizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie II Powiatowy Konkurs Profilaktyczny. W konkursie wzięli udział uczniowie powiatu gryfińskiego klas trzecich szkół gimnazjalnych oraz klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Nagrody oraz dyplomy dla uczestników konkursu zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie oraz Radę Rodziców ZSP w Chojnie.  W tym roku szkolnym konkurs został objęty patronatem przez Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Gryfinie.
Do konkursu przystąpiło pięć drużyn: Publiczne Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Baniach, Gimnazjum nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Zespole Szkół w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.
Konkursowi przewodziła komisja w składzie:
1. Przewodnicząca komisji –  pani Hanna Domagalska (przedstawiciel  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie ),
2. Pani Monika Baczyńska-Padjasek ( przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Gryfinie),
3. Pani asp. sztab. Anna Przybylska (asystenta ds. nieletnich Komisariatu Policji w Chojnie),
4. Pani Barbara Pawełczak (przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Dyrektor szkoły, pani Adriana Salamończyk uroczyście powitała przybyłych uczniów oraz gości. W krótkim wprowadzeniu została przedstawiona historia organizowanych przez ostanie lata Powiatowych Konkursów Wiedzy o HIV/AIDS. W ubiegłym roku szkolnym odbyła się pierwsza  edycja Powiatowego Konkursu Profilaktycznego promującego zdrowy styl życia. Kontynuuje on cele poprzedniego konkursu, jednocześnie wprowadza treści poszerzające problem profilaktyki o uzależnienia, negatywne skutki zachowań ryzykownych, kształtowanie postaw asertywnego zachowania w sytuacjach niosących zagrożenie oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.
II Powiatowy Konkurs Profilaktyczny składał się z dwóch etapów. Pierwsza runda polegała na zadawaniu pytań każdej, trzyosobowej drużynie. Runda druga polegała na przedstawieniu przez zespoły dwóch zadań praktycznych: transparentu promującego hasło antydopalaczowe i ustnej jego interpretacji. Pierwsze zadanie było oceniane za estetykę wykonania, oryginalność i jasność przekazu. Drugie za zgodność z tematem oraz właściwe i wyczerpujące uzasadnienie hasła.

W tegorocznej edycji II Powiatowego Konkursu Profilaktycznego:
– I miejsce zdobyła drużyna z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Baniach,
– II miejsce zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach,
– III miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.
Laureatom dyplomy oraz nagrody wręczyła pani mgr inż. Wioletta RożkoPaństwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny w Gryfinie i  Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Po ogłoszeniu wyników konkursu odbyła się prelekcja nt. przyczyn, skutków oraz regulacji prawnych zażywania środków zastępczych, tzw. “dopalaczy”, którą poprowadziła pani asp. sztab. Anna Przybylska. Brali w niej udział uczestnicy konkursu wraz z nauczycielami. Celem prelekcji było uświadomienie młodym ludziom niebezpieczeństw związanych z zażywaniem dopalaczy.
Podczas II Powiatowego Konkursu Profilaktycznego można było obejrzeć wystawę plakatów profilaktycznych wykonanych przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Prace powstały na przełomie ostatnich sześciu lat i prezentują dorobek laureatów wojewódzkiego konkursu „Profilaktyka oczami młodzieży”, organizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie wraz z Urzędem Marszałkowskim województwa zachodniopomorskiego i Fundacją Razem Bezpieczniej.

W dniu konkursu został również przeprowadzony antydopalaczowy happening. Wszyscy uczniowie i nauczyciele szkoły oraz uczestnicy II Powiatowego Konkursu Profilaktycznego uczestniczyli w marszu przez nasze miasto ztransparentami promującymi hasła antydopalaczowe.
II Powiatowy Konkurs Profilaktyczny oraz antydopalaczowy happening to inicjatywy, które zostały zgłoszone w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w ramach przyłączenia się ZSP w Chojnie do akcji profilaktycznej „Dopalacze kradną życie”, w celu rozpowszechniania dobrych praktyk, które są podejmowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w zakresie uświadamiania młodym ludziom niebezpieczeństw związanych z zażywaniem dopalaczy.
Serdecznie dziękujemy Komendantowi Komisariatu Policji w Chojnie, panu mł. insp. Miłoszowi Bogdańskiemu oraz Komendantowi Straży Miejskiej, panu Piotrowi Bajsarowicz, za zabezpieczenie przemarszu naszej społeczności szkolnej ulicami Chojny.

http://dopalaczekradnazycie.pl/dkz/form/r39501,Powiatowy-konkurs-profilaktyczny-i-marsz-w-Chojnie.html

https://www.facebook.com/DopalaczeKradnaZycie/timeline/story?ut=43&wstart=0&wend=1451635199&hash=-6366492218597607815&pagefilter=3

https://twitter.com/stop_dopalaczom/status/674591557622865920

http://www.chojna24.pl/2015/12/zespo-szko-ponadgimnazjalnych-przeciwko.html#.VmdZWvkvfIU

http://chojnanews.pl/stop-dopalaczom-zespol-szkol-ponadgimnazjalnych-w-chojnie/

linki

galeria