Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

1.12.2017 r. odbył się IV Powiatowy Konkurs Profilaktyczny.

IV Powiatowy Konkurs Profilaktyczny


1 grudnia 2017 r. odbył się IV Powiatowy Konkurs Profilaktyczny. Organizatorem Konkursu był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie. Konkurs został objęty patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryfinie.

Celem tegorocznej edycji konkursu było uwrażliwienie młodzieży na zagrożenia, związane z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych, uświadomienie negatywnych skutków zachowań ryzykownych oraz profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych. W konkursie wzięli udział uczniowie powiatu gryfińskiego ze szkół gimnazjalnych oraz z klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Nagrody oraz dyplomy dla  uczestników konkursu zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie oraz  Radę Rodziców ZSP w Chojnie.

Do konkursu przystąpiły cztery drużyny: Publiczne Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Baniach, Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Gryfinie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Konkursowi przewodziła komisja w składzie:

  1. Przewodnicząca komisji – Pani asp. sztab. Anna Przybylska, reprezentująca Komisariat Policji w Chojnie.
  2. Pani Monika Baczyńska – Padjasek – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
  3. Pani Grażyna Rozmyślak – przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryfinie.

Dyrektor szkoły, Pani Adriana Salamończyk uroczyście powitała przybyłych uczniów i gości oraz przedstawiła historię organizowanych przez ostanie lata Powiatowych Konkursów Wiedzy o HIV/AIDS i Powiatowych Konkursów Profilaktycznych.

Pani Dyrektor zaprezentowała działania profilaktyczne projektu „Każdy różny – wszyscy równi”, zrealizowanego w ubiegłym roku szkolnym w ZSP w Chojnie w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach Bezpieczna+. Projekt zakładał działania w obszarze przedsięwzięć antydyskryminacyjnych, w tym służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej, powodowanej uprzedzeniami i dyskryminacją.

Za realizację wyjątkowych inicjatyw profilaktycznych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie otrzymał Honorowy Certyfikat Bezpiecznej Szkoły, główną nagrodę w programie „Bezpieczna Szkoła”. Program ten organizowany jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

IV Powiatowy Konkurs Profilaktyczny składał się z dwóch etapów. Pierwsza runda polegała na zadawaniu pytań każdej, trzyosobowej drużynie. Runda druga polegała na  wykonaniu przez zespoły dwóch zadań praktycznych: rozwiązaniu quizu „Formy cyberprzemocy i zasady bezpiecznego korzystania z Internetu” oraz przedstawieniu przez  drużynę wypowiedzi w formie pisemnej, po obejrzeniu wyświetlonego przez  organizatora fragmentu filmu poruszającego problem cyberprzemocy. Zadanie drugie było oceniane za jakość wypowiedzi, prawidłowość merytoryczną przedstawionej problematyki i właściwą argumentację.

Przedstawiony fragment filmu jednoznacznie pokazywał, że nie ma anonimowości w sieci. Młodzi ludzie powinni pamiętać, że za tym, co jest napisane, umieszczone na stronach, zawsze kryje się konkretna osoba, jej historia i emocje, o czym zwykle się zapomina. To,  co  zostaje umieszczone w sieci, zaczyna żyć własnym życiem, bez możliwości kontroli i  ma ogromny wpływ na rzeczywistość. Celem prezentacji fragmentu filmu było wywołanie refleksji na temat tego, czy rzeczywiście powołując się na wolność słowa możemy wszystko.

IV Powiatowy Konkurs Profilaktyczny poprowadził Aleksander Panicz, uczeń klasy II  MZ Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZSP w Chojnie.

W tegorocznej edycji IV Powiatowego Konkursu Profilaktycznego:

– I miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Gryfinie,

– II miejsce Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach.

– III miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Dyplomy oraz nagrody wręczyła laureatom dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryfinie – Pani mgr Wioletta Rożko.

Serdecznie dziękujemy za udział w IV Powiatowym Konkursie Profilaktycznym. Szczególne podziękowania składamy nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie poczęstunku: pani mgr inż. Małgorzacie Zarzyckiej oraz pani mgr inż. Biance Małysz – Lewandowskiej.

 

pedagog szkolny

mgr Karolina Kubowicz

linki

galeria