Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

1 – 2.03.2018 r. Klaudia Kurdziel i Bartłomiej Nadworski z kl. 2c LO finalistami ogólnopolskiego Konkursu na projekt muralu o Żołnierzach Wyklętych – Niezłomnych pn. „Wierni przysiędze”.

Konkurs na projekt muralu o Żołnierzach Wyklętych – Niezłomnych „Wierni przysiędze”

 

W dniach 1 – 2 marca 2018 roku w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej w  Warszawie odbył się etap finałowy ogólnopolskiego Konkursu plastycznego dla młodzieży na projekt muralu o Żołnierzach Wyklętych – Niezłomnych pn. „Wierni przysiędze”. Spośród licznych nadesłanych prac z całej Polski Rada Artystyczna zakwalifikowała 10 projektów. W  finałowej 10 znalazło się dwoje uczniów naszej szkoły Klaudia Kurdziel i Bartłomiej Nadworski z klasy 2c LO, którzy przygotowali pracę pt. ” Zapora – Żołnierz Wyklęty”. Uczestnicy przedsięwzięcia musieli wykazać się nie tylko talentem plastycznym, ale także wiedzą. Konkurs składał się bowiem z dwóch części: projektu muralu oraz eseju, który uzasadniał wybór tematyki plakatu.

Organizatorzy konkursu, dla zakwalifikowanych uczniów i ich opiekunów, przygotowali bardzo obszerny program towarzyszący konkursowi. Dnia 1 marca wzięliśmy udział w obchodach „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych” na Placu marszałka Józefa Piłsudskiego pod Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, następnie zwiedziliśmy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w dawnym więzieniu przy ulicy Rakowieckiej 37. Podczas drugiego dnia pobytu w stolicy, w Muzeum Katyńskim znajdującym się na terenie Cytadeli Warszawskiej, odbyły się obrony napisanych przez finalistów konkursu esejów oraz wręczenie nagród.

Zwiedziliśmy także Muzeum Katyńskie, które dokumentuje zbrodnię popełnioną na  22  tysiącach polskich obywateli, zgładzonych na podstawie rozkazu Ławrentija Berii z  5  marca 1940 roku w Katyniu, Charkowie, Twerze, Kijowie, Mińsku. Wyeksponowane w  muzeum przedmioty, wydobyte podczas prac sondażowo – ekshumacyjnych, ułożone są  z  szacunkiem w urnach oraz gablotach.

Poznanie losów żołnierzy Wojska Polskiego i policjantów po wrześniu 1939 roku, w oparciu o  ponad 40 tysięcy eksponatów znajdujących się w Muzeum Katyńskim oraz wizyta w  Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, wywołuje emocje.

Pani kierownik Muzeum Katyńskiego – dr Ewa Kowalska – podsumowując konkurs stwierdziła, że sukcesem młodych uczestników konkursu jest nie tylko zwycięstwo w  konkursie, ale przede wszystkim poznanie przeszłości przodków i chęć przekazywania tej  wiedzy potomnym. Wszystkim uczestnikom ogólnopolskiego konkursu gratulowała artyzmu wyrażonego w projektach murale, pięknie napisanych esejów i aktywnej postawy patriotycznej.

mgr Gabriela Lasowska

 

zdjęcia: “fot. G. Jakubczyk / Muzeum Katyńskie”

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

linki

galeria