Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

1-28.07.2019 r. w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” program RPO WZ 8.6 102 uczniów technikum i BS I st. odbyło czterotygodniowe staże/praktyki zawodowe u pracodawców.

Staże/praktyki zawodowe w ramach projektu
„Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!”

 

            W ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy nr RPZP.08.06.00 – 32 – K028/18 – 00 z dnia 8 października 2018 r., w miesiącu lipcu 2019 r. 102 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie odbyło czterotygodniowe staże/praktyki zawodowe. Uczestniczyło w nich 76 uczniów Technikum Zawodowego kształcących się w zawodach: technik budownictwa ( 10 osób), technik informatyk ( 24 osoby), technik hotelarstwa (  20  osób), technik żywienia i usług gastronomicznych ( 22 osoby) oraz 26 uczniów Szkoły Branżowej I st. kształcących się w zawodach: mechanik pojazdów zawodowych ( 10 osób) oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie ( 16 osób). Uczniowie odbywali staże/praktyki zawodowe we współpracujących ze szkołą w 16 firmach, przedsiębiorstwach oraz urzędach województwa zachodniopomorskiego w terminie od  1.07.2019 r. do 28.07.2019 r., w wymiarze 160 godzin na ucznia, w systemie czterdziestogodzinnego tygodnia pracy. Uczniowie za swoją pracę otrzymali stypendium w  wysokości 2000,00 zł netto.

Uczestnicy projektu przed udziałem w stażach/praktykach zawodowych odbyli obowiązkowe szkolenie BHP, zostali objęci dodatkowym ubezpieczeniem NNW oraz uczestniczyli w  szeregu spotkań informacyjnych z dyrektorem szkoły p. Adrianą Salamończyk, kierownikiem szkolenia zawodowego p. Agnieszką Jabłońską oraz koordynatorem projektu p.  Januszem Cezarym Salamończykiem. Ponadto wszystkim stażystom i praktykantom została zakupiona odzież robocza, środki czystości oraz dzienniki praktyk/staży, w których uczniowie udokumentowali potwierdzone przez opiekunów godziny i czynności, które wykonywali podczas swojej pracy. Na zakończenie staży/praktyk każdy uczeń został indywidualnie oceniony przez swojego opiekuna. Uczniowie przez cały okres praktyk mieli zapewniony obiad oraz transport do miejsca pracy oraz powrót do miejsca zamieszkania po  pracy.

Celem staży/praktyk zawodowych był wzrost konkurencyjności uczniów na rynku pracy, zaznajomienie z praktyczną stroną zawodu, w którym się kształcą, rozwinięcie wiadomości teoretycznych oraz zastosowanie ich w praktyce.

Mimo iż dla wielu z nich było to pierwsze doświadczenie zawodowe, pracodawcy byli bardzo zadowoleni z ich pracy i zaangażowania, jakie wkładali w powierzone im obowiązki oraz byli pod wrażeniem ogromu wiedzy, jaką posiadają. Część uczniów dostała propozycje nawiązania współpracy już w drugim miesiącu wakacji, a część w przyszłości po ukończeniu szkoły.

Poprzez udział w stażach/praktykach uczniowie osiągnęli wielowymiarowe korzyści: zawodowe, intelektualne, poznawcze i emocjonalne, które zaprocentują w przyszłości w  dalszym funkcjonowaniu w procesie edukacji oraz na rynku pracy. Z pewnością dodadzą im wiary w siebie i we własne umiejętności oraz zmotywują do dalszej nauki oraz  poszerzania swojej wiedzy.

 

Alicja Linkiewicz

linki

galeria