Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

1-5.04.2019 r. nauczyciel przedmiotów zawodowych samochodowych ukończył kurs obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie – operator /programista CNC.

KURS DLA NAUCZYCIELA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE – OPERATOR /PROGRAMISTA CNC

 

W terminie 1-5.04.2019 r. nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych ZSP w Chojnie podnosił swoje kompetencje i umiejętności biorąc udział w kursie obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie – operator /programista CNC. Kurs został zorganizowany w ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” programu RPO WZ w EMT SYSTEMS – Centrum Szkoleń Inżynierskich w Gliwicach.

 

Głównym założeniem kursu było nabycie kwalifikacji w zakresie obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Podczas 51 godzin omówiono rzeczywistą obsługę przemysłowych obrabiarek sterowanych numerycznie opartych o najczęściej wykorzystywane w przemyśle; sterowniki FANUC, SINUMERIK, wykorzystane w tokarskich i frezarskich centrach obróbczych; samodzielną pracę przy obsłudze i programowaniu centrów tokarskich i frezarskich CNC; obróbkę wyrobu zgodnie z dokumentacją technologiczną.

W części praktycznej ćwiczono umiejętność kontroli bieżącej i ostatecznej wykonywanych wyrobów; dobór i ustawienie narzędzi oraz parametrów obróbczych obrabiarek sterowanych numerycznie; tworzenie i wprowadzanie ręcznego programu NC; umiejętności interpretacji istniejących programów oraz ich edytowania; wykonywanie różnych części maszyn na obrabiarkach sterowanych numerycznie w oparciu o utworzony program obróbczy; umiejętność korzystania z różnorakich narzędzi pomiarowych stosowanych przy stanowisku operatora CNC. Ostatnie godziny kursu przeznaczono na przekazanie wiedzy w zakresie umiejętności wykorzystania fachowej literatury związanej z doborem narzędzi i parametrów obróbki oraz znajomości oraz prawidłowej interpretacji rysunków technicznych.

Po ukończeniu kursu nauczycielowi został wręczony certyfikat, który potwierdza nabyte umiejętności zgodnie z wdrożonymi procedurami ISO 9001:2015 oraz ISO 29990:2010 TüV NORD Polska.

 

Alicja Linkiewicz

linki

galeria