Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

10.03.2016 r. w siedzibie Izby Skarbowej w Szczecinie, odbył się II etap VI Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach.

II etap Zachodniopomorskiego VI Konkursu Wiedzy o Podatkach

Dnia 10 marca 2016 r. w siedzibie Izby Skarbowej w Szczecinie, odbył się II etap VI Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach, zorganizowany jak co roku przez Zachodniopomorski Odział Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Szczecinie pod patronatem  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
Wśród uczniów nie zabrakło reprezentantów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Były to dwie uczennice: Emilia Hadrzyńska z kl. 3 b LO i Aleksandra Bożek z kl. 2 b LO.

Celem konkursu było budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych i upowszechnianie wśród młodzieży zasad korzystania z prawa podatkowego. Ponadto upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o zagrożeniach karnych wynikających z wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez osoby nieuprawnione i popularyzacja zawodu doradcy podatkowego.
Pierwszy etap konkursu polegał na napisaniu pracy na jeden z 4 następujących tematów:
1. Ulgi podatkowe – dokonaj podziału i opisz zasady dokonywania odliczeń od podatku i od dochodu (przychodu).
2. W jaki sposób wysokość podatków lokalnych oraz ulgi w podatkach lokalnych mogą stymulować rozwój gospodarczy na danym terenie – podaj przykłady.
3. System podatkowy w Polsce w porównaniu z innymi państwami UE.
4. Rola doradcy podatkowego – pomoc w funkcjonowaniu działalności gospodarczej.
Nasze uczennice; Emilka Hadrzyńska napisała pracę  na temat 2, a Aleksandra Bożek napisała pracę na temat 1. Pracę pisały pod opieką pani mgr Emilii Skrzypy.

Do etapu wojewódzkiego zostało zakwalifikowanych 59 prac. Spośród tych prac 35 zakwalifikowało się do II etapu.

Finał konkursu składał się z części pisemnej w formie testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 20 pytań, do którego przystąpiło 33 uczniów.  Następnie odbyła się część ustna, do której weszło 18 uczniów.

Udział w tym konkursie, pomimo braku laureatów wśród naszych uczennic, był okazją do pogłębienia wiedzy z prawa podatkowego. Z pewnością uczennice wykorzystają zdobytą wiedzę w dalszej swojej edukacji, życiu zawodowym, jak i prywatnym. Bo jak powiedział kiedyś Benjamin Franklin: „Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.”

mgr Emilia Skrzypa

linki

galeria