Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

10.03.2017 r. odbyły się III zajęcia warsztatowe w ramach projektu „Licealista w świecie nauki”.

„Licealista w świecie nauki” – III warsztaty

    W dniu 10 marca 2017 r. uczniowie klasy II d wzięli udział w kolejnych zajęciach warsztatowych w ramach projektu „Licealista w świecie nauki”. Na początku zajęć zostali zapoznani przez Panią Kingę Wełyczko oraz studentów Wydziału Biotechnologii z  propozycją kierunków kształcenia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Następnie każdy uczeń otrzymał swoją hodowlę in vitro grochu. Dokonano pomiaru długości łodyg w próbach kontrolnych i badawczych, porównano je,  aby  wreszcie wspólnie wyciągnąć wnioski z przeprowadzonych badań.

Na zakończenie zajęć Pani dr inż. Marcelina Krupa – Małkiewicz podała dla uczniów instrukcję, jak należy postępować w domu ze swoimi hodowlami.

Podsumowanie projektu wraz z konkretnymi wynikami i wnioskami nastąpi 21 kwietnia 2017  r. podczas oficjalnego zakończenia projektu „ Licealista w świecie nauki”.

Opiekun grupy
mgr Agnieszka Pawlaczyk

linki

galeria