Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

10.09.2021 r. wzięliśmy udział w akcji Narodowe Czytanie.

10 jubileuszowa edycja Narodowego Czytania
„Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej

 

  10 września 2021 r. w naszej szkole odbyła się 10 jubileuszowa odsłona Narodowego Czytania. Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna, propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w  środkach masowego przekazu. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest od 2012 roku przez Prezydenta RP. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, a w kolejnych latach odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, „Lalki” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, zbioru Nowel polskich oraz w ubiegłym roku „Balladyny” Juliusza Słowackiego.

W tym roku czytaliśmy „Moralność Pani Dulskiej” autorstwa Gabrieli Zapolskiej. To  wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i  gorzką ironię, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do  języka potocznego. Jako cechy dulszczyzny wymienia się najczęściej: zakłamanie, obłudę i dbanie wyłącznie o pozory – postawy uważane za typowe dla mieszczaństwa.

Czytanie dzieła poprzedził krótki wstęp w wykonaniu pani mgr Edyty Krupy-Nadolny, która przedstawiła młodzieży rys historyczny akcji, a także cel przedsięwzięcia, jakim jest  promowanie czytelnictwa i ukazanie piękna literatury polskiej. Następnie rozpoczęło się  wspólne czytanie utworu przez uczniów klasy 1 abc LO, 1 HŻ oraz przez Panią Dyrektor Adrianę Salamończyk.

Akcja Narodowe Czytanie jest działaniem, które na stałe weszło w nasz szkolny kalendarz imprez i stanowi jeden z elementów promocji czytelnictwa.

mgr Gabriela Lasowska

linki

galeria