Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

10.12.2021 r. w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie odbyła się Konferencja otwarcia projektu badawczego Młodzież 4.0.

Konferencja otwarcia ogólnopolskiego projektu badawczego
pod nazwą Młodzież 4.0
“Pozwólcie Starszym Zrozumieć Siebie”

 

10 grudnia 2021 r., w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, odbyła się Konferencja otwarcia projektu badawczego Młodzież 4.0 “Pozwólcie Starszym Zrozumieć Siebie”. To ogólnopolski projekt, który dotyczy interdyscyplinarnego portretu młodego pokolenia Polaków. Projekt realizowany będzie w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki w latach 2021-2023.

 

Uczestników konferencji uroczyście przywitał pan dr hab. Waldemar Urbanik, Rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. Następnie koordynator projektu pan prof. dr hab. Jacek Kurzępa przedstawił cele projektu Młodzież 4.0. W ramach działań, przebadanych zostanie 25 tysięcy młodych Polaków ze wszystkich typów szkół ponadpodstawowych, młodzież studiującą, pracującą oraz rodziców. Badania dotyczyć będą następujących obszarów: Obszar JA – JA, Obszar JA – Dom – Rodzina – Rówieśnicy, Obszar JA – Szkoła – Środowisko lokalne, Obszar JA – Ojczyzna – Świat, Ludzkość, Matka Ziemia. Badania mają też pomóc starszym zrozumieć świat młodszego pokolenia.

 

W konferencji udział wzięli przedstawiciele środowiska naukowego, m.in. z Universitas Pontificia Salesiana w Watykanie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wśród prelegentów znaleźli się: prof. Margaret Archer (University of  Warwick, UK), prof. Douglas Porpora (Drexel University Philadelphia, USA). W  inauguracji projektu udział wzięli: Zachodniopomorska Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska-Kulesza, Wojewoda zachodniopomorski pan Zbigniew Bogucki.

W drugiej części konferencji młodzież wzięła udział w warsztatach komunikacyjnych, przygotowujących do udziału w debacie. Warsztaty przeprowadziła pani dr Grażyna Leśniewska – dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Następnie odbyła się debata ekspertów prowadzących projekt z uczniami i zaproszonymi gośćmi. Moderatorami debaty byli prof. WSH TWP dr hab. Waldemar Urbanik oraz mgr Magdalena Stankiewicz, dziennikarz TVP3 Szczecin. W debacie udział wziął Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej pan Piotr Mazurek. Minister opowiedział o  idei Konsultacji Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia, podkreślił, że podczas 16  konsultacji w każdym z województw, wsłuchiwał się w głos młodego pokolenia, które bardzo chętnie dzieliło się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami. Minister powiedział, że  dzięki przeprowadzanym konsultacjom, możliwe jest przygotowanie wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej, w oparciu o realne potrzeby i oczekiwania młodych ludzi w Polsce.

Na spotkaniu młodzież i przedstawiciele oświaty omawiali problemy współczesnego szkolnictwa oraz starali się znaleźć na nie rozwiązania. Podczas debaty poruszane były tematy takie jak: nadmiar sprawdzianów i zadań domowych, brak rozwijania przez szkoły przydatnych na rynku pracy umiejętności. Bardzo burzliwym zagadnieniem były relacje szkolne uczeń – nauczyciel oraz dom rodzinny i relacje z rodzicami. Udało się częściowo dojść do wspólnych rozwiązań, trapiących polską szkołę i uczniów.

W konferencji uczestniczyli członkowie Samorządu Uczniowskiego ZSP w Chojnie: Oliwia Biernacka, Hanna Jońca, Piotr Podniesiński, Emilia Witkowska, Hubert Kowalski, pod opieką mgr Gabrieli Lasowskiej.

Wyniki badań posłużą do opracowania programu “Strategia dla młodych”, aby nakreślić portret młodzieży polskiej w pełnym wymiarze, uwzględniający wszystkie możliwe elementy życia, zachowania, marzeń, co stanowi istotę życia współczesnego młodego Polaka.

 

mgr Gabriela Lasowska

linki

galeria