Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

10 – 13.05.2018 r. w Oxelosund (Szwecja) odbyła się 43 Konferencja Związku Miast Partnerskich Douzelage.

43 Konferencja Związku Miast Partnerskich Douzelage

 

W dniach 10 – 13 maja 2018 r. w Oxelosund (Szwecja) odbyła się 43 Konferencja Związku Miast Partnerskich Douzelage, skupiającym po jednym mieście z każdego państwa UE. Stronę polską w konferencji reprezentowali nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie: E. Daszkiewicz, D. Szwiec i J.C. Salamończyk oraz  przedstawiciele Stowarzyszenia Douzelage w Chojnie, z którym szkoła od wielu lat współpracuje w zakresie realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Zgodnie z programem konferencja przebiegała w trzech grupach – warsztaty edukacyjne, spotkanie delegatów młodzieżowych oraz obrady przedstawicieli miast należących do Stowarzyszenia. Przewodnim tematem konferencji była sytuacja uchodźców w  krajach zrzeszonych. Grupa młodzieżowa omawiała sytuację migrantów w poszczególnych państwach, rozpatrywano główne problemy związane z integracją uchodźców i migrantów, wymieniano się informacjami na temat działań na rzecz integracji migrantów. Grupa edukacyjna omawiała problemy związane z asymilacją dzieci i młodzieży w szkołach, rozwiązywaniem problemów językowych uchodźców, możliwościami uczenia się  na  odległość przez e – nauczanie, zarówno dla imigrantów, jak i dla nauczycieli.

Przedstawiciele poszczególnym miast członkowskich omawiali sprawy bieżące związane z  działalnością Stowarzyszenia, m.in. przyszłością Sherborn (Anglia) w związku z Brexitem oraz rozpowszechnianiem informacji o działalności Stowarzyszenia w mediach społecznościowych.

Grupa edukacyjna

Podczas warsztatów edukacyjnych nauczycielki z Chojny przedstawiły prezentację projektu „Drogowskazy świadomych wyborów zawodowych”, skierowanego do wszystkich państw członkowskich. Projekt, po zatwierdzeniu przez Narodową Agencję Erasmus +, byłby doskonałą formą poznania rynku pracy państw partnerskich, wymiany informacji i  przygotowania młodzieży do podejmowania świadomych decyzji zawodowych.

Podsumowaniem konferencji była uroczysta kolacja, na której delegacje poszczególnych państw, dziękując za profesjonalną organizację konferencji, pożegnały się z gospodarzami.

Wieczór uświetnił koncert zespołu, który wykonując utwory szwedzkiego zespołu Abba przeniósł wszystkich w lata siedemdziesiąte.

Efektem konferencji są zgłoszenia szkół i instytucji z wielu państw, zainteresowanych udziałem w projekcie przygotowywanym przez ZSP w Chojnie.

mgr Edyta Daszkiewicz

linki

galeria