Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

10-17.02.2020 r. troje nauczycieli wzięło udział w warsztatach suchej zabudowy wnętrz, robót malarskich i okładzinowych.

3 WARSZTATY SUCHEJ ZABUDOWY

 

W dniach 10-17 lutego 2020 r., w ramach projektu pn. „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, troje nauczycieli przedmiotów zawodowych budowlanych wzięło udział w 3 warsztatach suchej zabudowy wnętrz, robót malarskich i okładzinowych.

Celem trwających 150 godzin warsztatów było doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych budowlanych.

W trakcie warsztatów uczestnicy mogli podnieść swoje kompetencje i wiedzę w zakresie nowoczesnych metod i technik stosowanych w robotach malarskich i okładzinowych używanych do wykończenia wnętrz; nowoczesnych metod i technik okładzin ściennych do wykończenia wnętrz; nowych technologii oraz nowoczesnych technik wykorzystywanych w systemach suchej zabudowy – ściany działowe, sufity podwieszane, zabudowy poddasza, suche jastrychy, zabudowy ognioodporne; nowych technologii montażu okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy oraz o  akustyce w systemach suchej zabudowy.

Potwierdzeniem odbycia szkoleń doskonalących było wręczenie Zaświadczenia/Certyfikatu o ukończeniu szkolenia.

 Alicja Linkiewicz

linki

galeria