Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

10-19.02.2020 r. odbył się kurs AutoCAD dla nauczyciela przedmiotów teoretycznych budowlanych.

KURS AutoCAD

 

      Kurs AutoCAD stopień 1, 2, 3 (Essentials, Intermediate, Advanced) dla nauczyciela przedmiotów zawodowych teoretycznych budowlanych był kolejnym kursem zrealizowanym w ramach projektu RPO WZ „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

        Celem kursu, który odbywał się w lutym 2020 r. i trwał 48 godzin zajęć praktycznych było doskonalenie umiejętności oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczyciela.

      Program kursu obejmował naukę interfejsu, nawigacji oraz metod wybierania obiektów w programie. Zapoznanie się z narzędziami rysunkowymi, modyfikacją obiektów  na rysunku, pracą na warstwach (tworzenie, edycję blokowanie, spacer warstwowy), wymiarowaniem oraz elementami opisowymi. Kolejnym etapem była nauka pracy na blokach (ich tworzenie, edycja, wstawianie), wykorzystanie palety narzędzi i palety DesignCenter. Następnym krokiem był szeroko pojęty temat wydruku (wydruk w układach, ustawienia strony, zamiana kolorów na wydruku – tabele styli, skala wydruku z uwzględnieniem jednostki rysunku, ramka oraz tabelka rysunkowa, przekazywanie układów do nowych rysunków, wydruk do PDF pojedynczych stron oraz wydruk do jednego pliku PDF z wielu plików DWG – wydruk zbiorczy). Nauczyciel dowiedział  się co oznacza termin „dostosowanie”, nauczył się tworzyć własne skróty klawiaturowe, skróty literowe (aliasy poleceń), skróty zmiany czasowej, dostosowanie prawego przycisku myszy, CUI, własne polecenia na paskach i panelach, ikony przycisków oraz menu częściowe użytkownika. Omówiono i zastosowano palety narzędzi, ich przykładowe makra i funkcje, dostosowanie wyglądu, eksport oraz import, wymiarowanie i style wymiarowania. W następnym etapie zostały poruszone zagadnienia z zakresu zaawansowanych metod rysowania i edycji oraz odnośników zewnętrznych (wstawianie podkładów rastrowych, plików PDF oraz DWG, skalowanie, kadrowanie i korekta podkładów, edycja lokalna odnośników zewnętrznych, ustalanie załączonych plików DWG, praca z paletą odnośników i mapą geodezyjną, poznanie narzędzia eTransmit, odzyskiwanie niewczytanych odnośników oraz  porządek rysowania).

Potwierdzeniem udziału w kursie jest otrzymanie zaświadczenia o jego ukończeniu oraz uznawanego na całym świecie certyfikatu firmy Autodesk – Certificate of Completion.

Kursantka z wielkim zapałem i ciekawością uczestniczyła w kursie. Uznała, że nowo nabyta wiedza oraz umiejętności bardzo pomogą jej w przekazywaniu wiedzy uczniom kształcącym się w zawodzie technik budownictwa.

 

Alicja Linkiewicz

 

linki

galeria