Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

10.2018 – 7.2019 r. dwoje nauczycieli ukończyło studia podyplomowe Grafika cyfrowa i multimedia.

STUDIA PODYPLOMOWE „GRAFIKA CYFROWA I MULTIMEDIA”

 

W ramach projektu pn. „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie dwoje nauczycieli przedmiotów zawodowych IT ukończyło studia podyplomowe na kierunku „Grafika cyfrowa i multimedia” w Collegium Da Vinci w Poznaniu.

Celem trwających 3 semestry studiów było wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu grafiki cyfrowej i multimediów (technik i ich zastosowania) w powiązaniu z dydaktyką przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym oraz wzmocnienie pożądanych kompetencji nauczyciela.

Kamila Góra

Słuchacze spotykając się w trybie weekendowym średnio co 2 tygodnie od października 2018 roku do lipca 2019 roku. Zrealizowali 400 godzin zajęć dydaktycznych i 90 godzin zajęć praktycznych. Wiodącymi metodami pracy były ćwiczenia, warsztaty i konwersatoria oraz wsparcie Tutora. W czasie praktyki słuchacze kształtowali kompetencje bezpośrednio w środowisku szkolnym.

Zrealizowano zagadnienia z zakresu: teoretycznych i praktycznych podstaw wiedzy o przedmiocie nauczania, technik wzmacniających kompetencji i warsztat pracy nauczyciela; podstaw projektowania graficznego, designu, typografii i liternictwa; pracy z obrazem i tekstem; podstaw projektowania aplikacji internetowych, animacji, stron www; przygotowania do druku, obsługi programów graficznych (środowisko Adobe + programy do tworzenia aplikacji internetowych itp.); rozwijania twórczego myślenia u uczniów, opieki nad kreatywnością, rozwijania myślenia plastycznego, konceptualnego; podstaw reklamy, m.in. psychologicznych mechanizmów reklamy, tworzenia przekazu reklamowego, współpracy z klientem, roli agencji w procesie tworzenia, etc. oraz podstaw prawa prasowego i autorskiego i prawnych uwarunkowań reklamy.

Kamila Góra

Nasi nauczyciele z pasją uczestniczyli w zajęciach i wręcz chłonęli nowe zagadnienia. Ukoronowaniem ich nauki i potwierdzeniem nabycia nowych kompetencji było uroczyste wręczenie dyplomów podczas uroczystego zakończenia roku akademickiego.

Alicja Linkiewicz

 

 

linki

galeria