Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

10.2022 r. w ramach obchodów Miesiąca Bibliotek Szkolnych odbyły się wystawy plakatów oraz zakładek promujących czytelnictwo.

Wystawa plakatów oraz zakładek promujących czytelnictwo

 

We wrześniu 2022 r. biblioteka szkolna wraz z Samorządem Uczniowskim ogłosiła dwa konkursy: na „ Plakat promujący czytelnictwo” oraz na „Zakładkę do wędrujących książek”. Celem konkursów było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej młodzieży.

W październiku 2022 r. została przygotowana pokonkursowa wystawa plakatów oraz zakładek. Prace uczestników, których motywem przewodnim była promocja czytelnictwa, zostały wyeksponowane w holu budynku nr 1 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych oraz w bibliotece szkolnej, gdzie uczniowie i pracownicy mogli je obejrzeć.

Wystawy zostały przygotowane w ramach obchodów Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

 

mgr Karolina Skibińska

mgr Gabriela Lasowska

linki

galeria