Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

10-22.02.2020 r. nauczyciel przedmiotów zawodowych samochodowych ukończył kurs diagnostyki samochodowej.

KURS DIAGNOSTYKA SAMOCHODOWA

 

W ramach projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” programu RPO WZ nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych wziął udział w kursie diagnostyki samochodowej. Kurs trwał 120 godzin i został zrealizowany w terminie 10-22.02.2020 r.

Ukończenie kursu przez uczestnika miało na celu uzyskanie przez niego kwalifikacji do nauczania przedmiotu diagnostyka samochodowa.

Program kursu swoim zakresem objął następujące zagadnienia: przeprowadzanie okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska; badania techniczne autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h; przeprowadzanie badań technicznych pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych; przeprowadzanie badań technicznych pojazdu przystosowanego do zasilania gazem; przeprowadzanie badań technicznych pojazdu: 1) związanego z badaniem pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą; 2) skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile pojazd wymaga specjalistycznego badania; 3) w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.

Potwierdzeniem ukończenia kursu i nabycia nowych umiejętności jest certyfikat, który został wręczony kursantowi na zakończenie szkolenia.

Alicja Linkiewicz

 

linki

galeria