Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Rok 2009/2010

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Rok 2009/2010

RADA POWIATU NAGRODZIŁA NAJZDOLNIEJSZYCH ABSOLWENTÓW

Dziewięciu tegorocznych, najbardziej uzdolnionych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu gryfińskiego zostańo wyróżnionych stypendiami Rady Powiatu w kategoriach za wybitne osiągnięcia i wybitne wyniki w nauce.

Stypendyści Rady Powiatu Gryfińskiego

Stypendia przyznawane są od 2007 r. w ramach “Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego” i mają charakter motywacyjny.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 10 czerwca br. podczas sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Okolicznościowe dyplomy stypendystom i ich rodzicom wrę czyli: Przewodniczący Rady Roman Michalski i Wiceprzewodniczący Rady Henryk Kaczmar.

Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce może otrzymać laureat bądź finalista konkursu lub olimpiady przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim, okręgowym ogólnopolskim lub mię dzynarodowym. Za wybitne wyniki w nauce nagradzani są uczniowie, którzy z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskaliśrednią ocen co najmniej 5,0 i minimum dobrą ocenę z zachowani

Za wybitne wyniki w nauce wyróżniono nastepujących absolwentów:

Justyna Wiśniewska – absolwentka klasy o profilu ogólnym Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. Naukę w szkole średniej ukończyła ze średnią 5,08. Jest osobą wszechstronnie uzdolnioną. Z zaangażowaniem uczestniczyła w życiu szkoły, zajmowała się działalnością charytatywną, należała do wielu organizacji szkolnych m.in. do Klubu Europejskiego Douzelage i Klubu Wolontariackiego ŁOSIE. Współorganizowała szkolny konkurs chemiczny “Chemia wokół nas”. Do licznych zainteresowań Justyny należy m.in. gra na pianinie, literatura, chemia i biologia, głównie genetyka i embriologia. To właśnie z tymi dziedzinami Justyna wiąże swoją przyszłość

Justyna Wiśniewska

Konrad Rydzewski – absolwent klasy o profilu informatyczno-matematycznym Liceum Ogólnokształcęcego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. Na zakończenie klasy III uzyskał średnię ocen 5,0. Wielokrotny stypendysta Rady Powiatu w Gryfinie. Jest osobą wszechstronnie uzdolnioną , ma wiele zainteresowań m.in. języki obce, filozofia, nowe technologie oraz sport, a szczególnie koszykówka. Brał aktywny udział w akcjach i projektach międzynarodowych organizowanych przez Klub Europejski Douzelage. Marzy o studiach prawniczych

Konrad Rydzewski

Katarzyna Sabat – absolwentka Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. Szkołę ukończyła ze średnią ocen 5,11 i wzorową oceną zachowania. Jej pasja to turystyka, uwielbia podróżować, poznawać ludzi i zgłę ębiać tajniki wiedzy o innych kulturach. Lubi też czytać książki przygodowe oparte na faktach. Swą przyszłość wiąże z hotelarstwem, chciałaby ukończyć studia na tym kierunku i w przyszłości otworzyć swój własny hotel.

Katarzyna Sabat

Stanisław Słodkowski – absolwent klasy o profilu informatyczno-matematycznym Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. Edukację w szkole średniej zakończył ze średnią 5,0. Przejawia szczególne uzdolnienia w kierunku przedmiotów ścisłych: fizyki i matematyki. Swoje zainteresowania naukowe rozwijał aktywnie uczestnicząc w kołach zainteresowań: fizycznym i matematycznym oraz biorąc udział w konkursach przedmiotowych. Zdobył wyróżnienie w Konkursie Matematycznym KANGUR oraz ALFIK MATEMATYCZNY. Reprezentował także szkołę w 51. Międzyszkolnych Zawodach Matematycznych. Od października planuje podjąć studia na kierunku Automatyka i Robotyka.

Stanisław Słodkowski

Justyna Soska – absolwentka klasy o profilu humanistycznym z rozszerzonym językiem angielskim Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. Jej średnia ocen na zakończenie nauki w szkole średniej to 5,0. Interesuje się historią regionu i sportem. Reprezentowała szkołę w licznych zawodach sportowych. Planuje kontynuować naukę na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku finanse lub rachunkowość.

Justyna Soska

Marta Szczepaniak – absolwentka klasy o profilu informatyczno-matematycznym Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. Klasę III ukończyła ze średnią ocen 5,0. Przez cały okres nauki w liceum chętnie angażowała się w życie klasy i szkoły, uczestniczyła w przedstawieniach okolicznościowych, promowała szkolę w gimnazjach. Jej zainteresowania to sport i teatr. Marzy o studiach na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i skoku na bungee.

Karolina Głodek – absolwentka Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. W ostatnim roku nauki jej średnia ocen wyniosła 5,07. Po maturze i egzaminie zawodowym ma zamiar studiować germanistykę. Interesuje się muzyką, sportem oraz filmem. W wolnych chwilach lubi czytać i poznawać świat dzięki podróżom.

Justyna Wiśniewska z rodzicami

Konrad Rydzewski z rodzicami i babcią

 

 18.01.2010 r. – Ogólnopolski Konkurs Informatyczny INTERSIEĆ

 08.06.2010 r. – III Powiatowy Konkurs Ortograficzny

 13.05.2010 r. – Monika Natkańska laureatką półfinału XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno – Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” pod hasłem „Rzeźbiarze powierzchni Ziemi”

 26.11.2009 r. – Powiatowy Konkurs Fotograficzny “Naturalnie Powiat Gryfiński”

linki

galeria