Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

11.03.2022 r. sześcioro uczniów kl. 1 abc LO otrzymało indeksy Akademii Młodego Prawnika.

Akademia Młodego Prawnika

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w lutym 2022 r. rozpoczął nabór do Akademii Młodego Prawnika. Dziesięcioro uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie z klas 1 abc LO i 2 ac LO o kierunku humanistyczno – prawnym zgłosiło się do Akademii Młodego Prawnika, wypełniło kartę zgłoszenia oraz  napisało esej pt. „Dlaczego chcę wziąć udział w projekcie Akademia Młodego Prawnika?”. Rekrutacji dokonała komisja uniwersytecka na podstawie złożonych dokumentów. Spośród zgłoszonych kandydatów zakwalifikowali się następujący uczniowie: Izabela Ludwiczak, Agnieszka Piotrowska, Oliwia Sztuka, Mariusz Rosiński, Wiktoria Kwaśniak, Piotr Podniesiński.

Akademia Młodego Prawnika to nowatorski i innowacyjny projekt edukacyjny, którego organizatorem jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest on  adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego. Misją Akademii Młodego Prawnika jest popularyzowanie wiedzy prawnej wśród dzieci i młodzieży, przede wszystkim poprzez wskazanie, że prawo towarzyszy każdej sferze naszego życia. Projekt zakłada także kształtowanie świadomości prawnej uczestników. Celem Akademii Młodego Prawnika jest przekazanie prawniczej wiedzy ogólnej oraz specjalistycznej, w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Ponadto rozwijanie zainteresowań własnych uczniów, głównie z zakresu nauk prawnych. Zajęcia będą miały charakter cyklicznych spotkań.

11 marca 2022 r. inaugurowano Akademię Młodego Prawnika. W uroczystości wzięli udział nie tylko adepci Akademii, ale również zaproszeni gości. W roli gospodarza Pani Dziekan dr  hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US, a także Pan dr Przemysław Mijal – Dziekan OIRP w Szczecinie, Pan Marcin Borek – Przewodniczący Izby Komorniczej w Szczecinie, Pani Kurator Magdalena Zarębska-Kulesza – Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Pani dr  Marieta Czekałowska – Naczelnik Wydziału Prawnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Studentom Akademii wręczono Indeksy i życzono samych piątek i ciekawych doświadczeń. Spotkanie było bardzo uroczyste, a młodzi uczestnicy bardzo serdecznie przyjęci w poczet adeptów Akademii. Z całą pewnością udział w Akademii Młodego Prawnika nie będzie czasem straconym, ale zaprocentuje wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami naszej młodzieży.

mgr Edyta Krupa-Nadolny

linki

galeria