Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

11.11.2018 r. wzięliśmy udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości.

Udział ZSP w Chojnie w gminnych obchodach Święta Niepodległości

 

W dniu 11 listopada 2018 r. Poczet Sztandarowy, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz reprezentacja klas mundurowych ZSP w Chojnie wzięli udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12:00 mszą św. za ojczyznę w Kościele Mariackim. Przed  Mszą wszyscy obecni w kościele wspólnie odśpiewali polski hymn narodowy „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie obchody przeniosły się na placu Konstytucji 3 Maja, gdzie Burmistrz Chojny Adam Fedorowicz wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Pod „Pomnikiem Osadników”, autorstwa artysty rzeźbiarza Stanisława Biżka, delegacje stowarzyszeń, związków, placówek oświatowych, świetlic środowiskowych i wiejskich złożyły wiązanki kwiatów. Wśród składających kwiaty byli również uczniowie wchodzący w skład Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły: Maciej Ogonowski, Mateusz Barczyk i Bartłomiej Szpilski.

Naszą szkołę w uroczystościach reprezentował Poczet Sztandarowy w składzie: Julia Sawicka, Wiktoria Liput i Miłosz Parczewski, pod opieką Pana mgra Marka Łągiewczyka.

Po raz pierwszy na zaproszenie władz miasta, w uroczystościach odbywających się na placu Konstytucji 3 Maja, uczestniczyła także reprezentacja klas mundurowych. Uczniowie klasy III  c  LO, pod opieką wychowawcy, wzięli udział w apelu, a także zaprezentowali pokaz musztry paradnej, co wzbudziło duże zainteresowanie przybyłych gości.

 

 

mgr Marek Łągiewczyk

mgr Leszek Lejman

mgr Marek Bednarz

linki

galeria