Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

12.01.2022 r. uczniowie kl. 1 ac LO uczestniczyli w wykładzie „Do czego służy nam prawo i jak na nas wpływa?” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład otwarty „Do czego służy nam prawo”

 

12 stycznia 2022 r. uczestniczyliśmy w wykładzie otwartym zorganizowanym przez  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klasy 1 ac LO, o kierunku humanistyczno – prawnym. Spotkanie poprowadził pan mgr Patryk Kupis, a tematem było: „Do czego służy nam prawo i jak na nas wpływa?”.

Na wstępie pan magister przedstawił definicję prawa i jego elementy. Prawo to system norm prawnych, regulujących określone stosunki społeczne, norm pochodzących od państwa, zabezpieczonych możliwością użycia przez państwo środków przymusu.

Ponadto prawa człowieka – to podstawowe normy przysługujące każdemu z nas, wynikające z  samego faktu bycia człowiekiem, np.: prawo do życia, wolność słowa, zrzeszania się, prawo do edukacji. Źródłem wszystkich praw i wolności jest godność każdego człowieka. Prawa człowieka mają charakter: powszechny, przyrodzony, niezbywalny, nienaruszalny, naturalny, niepodzielny.

Kolejne zagadnienie dotyczyło podstawowych funkcji prawa i roli, jaką mają do spełnienia. Prawo pełni w państwie różnorodne funkcje, zarówno wobec obywatela, jak i wobec całej zbiorowości. Podstawowe funkcje prawa: stabilizująca, dynamizująca, ochronna, organizacyjna, represyjna, wychowawcza. Funkcje regulują i kontrolują poszczególne sfery życia społecznego. Prowadzący podkreślił, że w nauce nie utrwalił się jeszcze jednolity pogląd na temat typologii funkcji prawa. Stąd w literaturze prawniczej znajdziemy próby typologii, uwzględniające rozmaite kryteria podziału.

Pan mgr Kupis odniósł się do tematu wykładu. Do czego służy nam prawo? Oprócz szeroko rozumianej sprawiedliwości, prawo służy trzem ważnym sprawom: kontroli zachowań, rozdziałem dóbr i ciężarów oraz regulacji konfliktów. Kontrolę zachowań ludzi powodują wszelakie prawne zakazy i nakazy. Życie społeczne każdego człowieka podporządkowane jest  pewnym normom. Norma zawiera pewien wzorzec postępowania, do którego należy się  dostosować. Prawo skierowane jest nie tylko do jednostek, ale też grup ludzkich i  organizacji. Obowiązuje powszechnie, czyli nie tylko obywateli danego państwa, ale także obcokrajowców przebywających na terenie tego państwa.

Na zakończenie spotkania pan mgr Kupis zachęcił uczestników to pogłębienia podjętego zagadnienia oraz odpowiadał na pytania. Udział w wykładzie przybliżył uczniom temat. Uświadomił jak ten temat jest rozległy i jak wielu dziedzin życia dotyczy.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams.

 

mgr Gabriela Lasowska

linki

galeria