Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

19.03.2019 r. odbyły się pierwsze zajęcia kl. I d LO z kryminalistyki z udziałem Policji.

Zajęcia dydaktyczne z kryminalistyki z udziałem Policji

W bieżącym roku szkolnym uczniowie mieli możliwość wyboru nowego kierunku – przyrodniczego z elementami kryminalistyki, na którym, oprócz realizacji przedmiotów ogólnych, przewidziana jest realizacja przedmiotu dodatkowego – pod nazwą Elementy kryminalistyki. Na przedmiocie tym omawiane są zagadnienia z Biologii Sądowej oraz  kryminalistyki z uwzględnieniem współpracy z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Policją.

W tym roku szkolnym, dzięki życzliwości Komendy Powiatowej oraz Komendy Policji w  Chojnie, odbyły się już dwa spotkania, które miały na celu zapoznanie uczniów z pracą technika kryminalistycznego i policji dochodzeniowo – śledczej.

Pierwsze zajęcia odbyły się 12 lutego 2019 r. i przeprowadził je technik kryminalistyki, asp.  sztab. Bogusław Pociej oraz sierż. sztab. Tomasz Dąbrowski. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób zbierane są ślady biologiczne na miejscu przestępstwa, obejrzeli wyposażenie technika kryminalistycznego oraz samodzielnie zebrali odciski linii papilarnych. Zajęcia były bardzo owocne i ciekawe.

Drugie zajęcia odbyły się 19 marca 2019 roku, podczas których sierż. sztab. Tomasz Dąbrowski przygotował całą aranżację włamania z bronią palną i aresztowania przestępcy. Tak profesjonalne przygotowanie zajęć było dla wszystkich dużym zaskoczeniem i myślę, że  na długo będą one zapamiętane.

Podczas zajęć uczniowie pod okiem fachowca, krok po kroku przeprowadzali oględziny miejsca przestępstwa, ucząc się zabezpieczania śladów biologicznych oraz  ich  dokumentowania, włącznie z przygotowaniem dokumentacji fotograficznej.

Kolejne zajęcia z udziałem Policji odbędą się na przełomie maja i czerwca, a dotyczyć będą zabezpieczania miejsca wypadku samochodowego. Już nie możemy doczekać się tego, czym nas zaskoczy sierż. sztab. Tomasz Dąbrowski. Bardzo dziękujemy za przekazanie swojej wiedzy z taką pasją i zaangażowaniem.

nauczyciel biologii

mgr Agnieszka Pawlaczyk

linki

galeria