Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

12.02.2019 r. uczniowie klasy I a LO wzięli udział w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zajęcia dydaktyczne kl. I a LO na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

 

W dniu 12 lutego 2019 roku uczniowie klasy I o kierunku humanistyczno – prawnym wzięli udział w kolejnych już zajęciach dydaktycznych w ramach realizacji podstawy programowej z podstaw prawa. Comiesięczne wyjazdy edukacyjne są organizowane w  ramach współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez panią dr Beatę Kanarek, panią mgr  Adriannę Tomczyk i pana dra Mariusza Nawrockiego z Katedry Prawa Karnego oraz  Prawa Cywilnego i Handlowego.

Tematyka zajęć obejmowała zagadnienia dotyczące aktów prawnych, struktury normy prawnej, źródeł prawa, pojęć z zakresu prawa cywilnego, sporządzania umów i pism procesowych. Dużo miejsca poświęcono zagadnieniu prawa karnego.

Dzięki zajęciom na Wydziale Prawa i Administracji młodzież zdobywa nowe doświadczenia, poznaje trudne zagadnienia, ma możliwość rozwijania zainteresowań. Uczniowie klasy humanistyczno – prawnej zakwalifikowali się również do Projektu Akademia Młodego Prawnika i od marca rozpoczną cykl szkoleń i warsztatów w ramach realizacji projektu.

                                                                                                        mgr Edyta Krupa – Nadolny

linki

galeria