Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

12.10.2019 r. – 7.03.2020 r. odbywały się zajęcia przygotowawcze przed odbyciem mobilności przez uczestników przedsięwzięcia “Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie” w Słowenii, Rumunii, Finlandii i Portugalii.

Zajęcia przygotowawcze dla uczestników przedsięwzięcia
„Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie”

 

Uczestnicy przedsięwzięcia „Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie” wzięli udział w  obowiązkowych zajęciach przygotowawczych przed mobilnościami w Słowenii, Rumunii, Finlandii i Portugalii. Zajęcia w 4 grupach rozpoczęły się 12 października 2019 r. i trwały do 7 marca 2020 r. i zostały przeprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę w zakresie językowym, merytorycznym, kulturowym, pedagogicznym oraz psychologicznym.

Zajęcia kulturowo-językowe miały na celu rozwijanie umiejętności komunikacji, poszerzenie zasobu słownictwa w obszarze realizowanego przedsięwzięcia przydatnego podczas mobilności oraz przybliżenie uczestnikom realiów kulturowych kraju instytucji przyjmującej z uwzględnieniem takich zagadnień jak tradycje i obyczaje, kuchnia, stereotypy, elementy geografii, turystyki i wiedzy o kulturze. Przeprowadzone były przez nauczycieli języka angielskiego p. Leszka Lejmana, p. Barbarę Oleksy, p. Patrycję Naruszewicz oraz p. Janusza Salamończyka.

Zajęcia merytoryczne uwzględniały obszar tematyczny przedsięwzięcia czyli zdobycie oraz poprawę nabytych już umiejętności oraz wiedzy w zakresie bezpiecznego i skutecznego korzystania z osiągnięć technologii cyfrowej. Na zajęciach uczestnicy przygotowywali prezentacje multimedialne, ankiety, filmiki oraz inne niezbędne materiały, które  wykorzystają podczas mobilności. Zajęcia prowadziła nauczycielka przedmiotów zawodowych w zawodzie technik informatyk p. Kamila Góra.

Zajęcia z pedagogiem i psychologiem miały przygotować uczestników do umiejętnego radzenia sobie w sytuacji rozstania z bliskimi na czas wyjazdu oraz ze stresem w nowym środowisku, jak również udoskonaliły umiejętność komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole wielokulturowym oraz wielonarodowościowym. Zostały omówione zasady bhp, prawa i obowiązki uczestników oraz zasady pierwszej pomocy.  Zajęcia prowadzone były przez pedagoga szkolnego p. Małgorzatę Limanówkę oraz psychologa p. Katarzynę Prędkiewicz.

Uczniowie w ramach przedsięwzięcia mieli zapewniony transport na zajęcia i z powrotem do miejsca zamieszkania oraz posiłek regeneracyjny podczas zajęć.

Wszystkie cele zajęć zostały zrealizowane, uczestnicy przedsięwzięcia chętnie i z zapałem uczestniczyli w proponowanych formach. Przede wszystkim został spełniony jeden najważniejszy niepisany cel: każde z 10 obcych sobie osób w grupie w różnym wieku, z różnych szkolnych klas i  miejscowości stało się zgraną i współpracującą jednością, gotową do podjęcia nowego, wspólnego, niełatwego wyzwania jakim jest kilkudniowy wyjazd do obcego kraju.

 

Alicja Linkiewicz

linki

galeria