Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

12.11.2020 r. uczniowie klas o kierunku humanistyczno-prawnym uczestniczyli w wykładzie online „System ochrony praw człowieka w Polsce” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Udział klas 1 i 2 liceum o profilu humanistyczno – prawnym w wykładzie online
„System ochrony praw człowieka w Polsce”

12 listopada 2020 roku klasy 1 oraz 2 liceum o profilu humanistyczno – prawnym uczestniczyły w otwartym wykładzie organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ” System ochrony praw człowieka w Polsce”. Przedsięwzięcie organizowane było w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i odbyło się poprzez aplikację Microsoft Teams. Wykład prowadziła dr Ewa Milczarek, a traktował on o prawach człowieka w Europie i na świecie od  czasów historycznych do współczesnych, w kontekście Polski oraz obecnej sytuacji.

mgr Anna Jabłońska – Wróbel

linki

galeria