Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

12 – 13.06.2018 r. uczniowie kl. II c LO uczestniczyli w sprawdzianie wiedzy teoretycznej i praktycznej z przedmiotu edukacja wojskowa.

Sprawdzian wiedzy teoretycznej i praktycznej z przedmiotu edukacja wojskowa

 

W dniach 12 – 13 czerwca 2018 r. kadeci klasy II c, biorących udział w programie pilotażowym Ministerstwa Obrony Narodowej, uczestniczyli w sprawdzianie wiedzy teoretycznej i praktycznej z przedmiotu Edukacja wojskowa.

Sprawdzian wiedzy teoretycznej polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań, otwartych i zamkniętych, obejmujących swoimi zagadnieniami treści nauczanego przedmiotu.

Kolejnego dnia przyszedł czas na realizację sprawdzianu umiejętności i wiedzy praktycznej zdobytej w trakcie realizowanych w 5 Pułku Inżynieryjnym wojskowych dni szkoleniowych. Zagadnienia, z którymi musieli się zmierzyć, dotyczyły wiedzy z taktyki, musztry, terenoznawstwa, szkolenia medycznego oraz strzeleckiego. Do sprawdzanych przez  egzaminatorów czynności należały: pokonywanie terenu różnymi sposobami, reakcja podczas marszu na przeciwnika, określenie odległości do przedmiotów terenowych, oddawanie honorów w miejscu, wykonywanie komendy „do mnie”, wykonanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej, rzut granatem, składanie i rozkładanie broni oraz umiejętność przyjmowania właściwej postawy strzeleckiej.

Należy podkreślić wysoki poziom przygotowania uczniów do sprawdzianu oraz  zaangażowanie w wykonywane czynności, czego najlepszym dowodem są otrzymane oceny dobre oraz bardzo dobre, wystawiane przez żołnierzy – egzaminatorów z 5 Pułku.

Po zakończeniu sprawdzianów nastąpiło ich omówienie oraz powrót po dniu pełnym wrażeń do szkoły.

mgr Marek Bednarz

linki

galeria