Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

12 – 16.06.2019 r. pięcioro nauczycieli ZSP w Chojnie wzięło udział w spotkaniu podsumowującym projekt „SAVE – Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży” w Konyi w Turcji.

Podsumowanie projektu „SAVE – Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży” w Konyi w Turcji

 

W dniach 12 – 16 czerwca 2019 roku pięcioro nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wzięło udział w spotkaniu podsumowującym projekt „SAVE – Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży” w ramach programu Erasmus+ w Konyi (Turcja).

Struggle against violent extremizm – „SAVE” to projekt, którego celem jest  m.in.  zwiększenie świadomości nauczycieli i uczniów w obszarze zagrożenia ekstremizmami, identyfikacja i zrozumienie przyczyn powstawania ekstremizmów i postaw radykalnych oraz zachęcanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w procesach demokratycznych.

Pierwszego dnia pobytu w Konyi odbyła się międzynarodowa konferencja upowszechniająca projekt. Uczestniczyło w niej ponad 150 osób, partnerzy projektu – delegacje z Polski, Węgier, Szwecji i Słowenii, nauczyciele z Turcji oraz specjalnie zaproszeni na tą okazję przedstawiciele państw europejskich: Bośni i Hercegowiny, Rumunii, Bułgarii, Włoch, Macedonii Północnej i Grecji. Konferencję rozpoczęła prezentacja poszczególnych instytucji biorących udział w projekcie. Następnie głos zabrała przedstawicielka Tureckiej Agencji Narodowej Programu Erasmus +, która dokładnie opisała zgromadzonym Program i warunki tworzenia projektów międzynarodowych. Podczas konferencji zaprezentowane zostały cele, działania i produkty intelektualne projektu SAVE. Głos zabierały poszczególne osoby koordynujące dane działania. Zgromadzeni mogli zapoznać się z przewodnikami powstałymi podczas różnych działań projektowych, stroną internetową E – twinning oraz opracowanymi wynikami ankiet. Produkty te mogą być wykorzystywane przez nauczycieli w prowadzeniu zajęć na temat zapobiegania ekstremistycznym działaniom wśród młodzieży. Drugą część konferencji stanowiły wykłady naukowców z Turcji oraz Bośni i Hercegowiny.

Drugi dzień pobytu rozpoczął się wizytą w jednej z tureckich szkół. Odwiedzenie szkoły dało możliwość zobaczenia warunków, w jakich uczą się tureccy uczniowie, obejrzenia pracowni, poznania planu zajęć i porozmawiania z młodzieżą i nauczycielami o codziennej pracy szkolnej. Spotkanie w Wydziale Edukacji Miasta Konya, który jest instytucją koordynującą w  projekcie SAVE, zakończyło oficjalną część wizyty.

Gospodarze postarali się by goście z Europy poznali chociaż część kultury tureckiej. Zorganizowali wizytę w mauzoleum Mevlany – wielkiego mistyka Islamu, który swoje życie spędził w Konyi, spacer po mieście i tureckim bazarze, a na koniec udział w ceremonii wirujących derwiszów, zakonu założonego przez Mevlanę. Ciekawym punktem było również zwiedzanie wioski położnej pod Konyią – Sille, gdzie przez długie stulecia, od III wieku do  zakończenia I wojny światowej, mieszkała społeczność chrześcijańska. Najciekawsze obiekty wsi to kościół z III wieku n.e. oraz muzeum czasomierzy.

Ostatni dzień pobytu to wycieczka do Kapadocji – historycznej krainy w środkowej Turcji, centralnej części Anatolii, słynącej przede wszystkim z charakterystycznych form tufowych, tworzących księżycowy krajobraz oraz z domów i kościołów wykutych w tufowych skałach. Aż do średniowiecza Kapadocja była ważnym ośrodkiem chrześcijaństwa oraz miejscem narodzin idei życia klasztornego.

Uczestnicy projektu

linki

galeria