Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

13.01.2018 r. odbyły się eliminacje okręgowe LXVII Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”.

ELIMINACJE OKRĘGOWE TURNIEJU BUDOWLANEGO

„ZŁOTA KIELNIA” W POZNANIU

 

W dniu 13 stycznia 2018 r. odbyły się okręgowe eliminacje LXVII Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w Poznaniu. Organizatorem konkursu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu. Celem turnieju jest  pogłębianie wiedzy zawodowej z zakresu budownictwa, podnoszenie poziomu wiedzy budowlanej, doskonalenie umiejętności praktycznych w wybranym zawodzie, kształtowanie umiejętności samodzielnego przyswajania wiedzy i kształtowania umiejętności zawodowych, zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami materiałowymi oraz technologicznymi wykonania robót i usług budowlanych, stworzenie uczniom możliwości rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą oraz przygotowanie uczniów do podejmowania pracy zawodowej.

W eliminacjach okręgowych naszą szkołę reprezentował Eryk Madera, uczeń klasy 3  MZ, pod opieką instruktora zawodu pana Andrzeja Kuflowskiego. Eliminacje te polegały na rozwiązaniu 40 zadań testowych związanych z budownictwem, a w szczególności z  kwalifikacją dotycząca zagadnień malarsko – tapeciarskich oraz na rozwiązaniu zadania praktycznego. Łącznie do zdobycia było 70 punktów – 40 z etapu pisemnego i 30 z etapu praktycznego. Eryk z dorobkiem 51 punktów – zajął 19 miejsce na 82.

 

mgr inż. Andżelika Szkuciak

linki

galeria