Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

13.04.2022 r. uczniowie klas mundurowych realizowali wojskowy dzień szkoleniowy w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Wojskowy dzień szkoleniowy

 

13 kwietnia 2022 r. uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, uczestniczący w programie CWKM, realizowali wojskowy dzień szkoleniowy.

Zajęcia, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez MON, zostały przeprowadzone przez  kadrę 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie. Szkoła współpracuje z jednostką od ponad 10 lat, uczestnicząc w różnych przedsięwzięciach organizowanych przez 5 Pułk oraz  zapraszając jego przedstawicieli.

Zajęcia organizowane w kwietniu, zaległe za marzec, dotyczyły realizacji takich bloków tematycznych jak: terenoznawstwo, taktyka oraz wychowanie fizyczne. Po zbiórce uczniów i  przywitaniu, nastąpił podział na grupy szkoleniowe oraz przydział do poszczególnych instruktorów na punktach nauczania. Zajęcia tradycyjnie odbywały się metodą rotacji. W  ramach zajęć z terenoznawstwa, kadeci uczyli się umiejętności orientowania się w terenie bez mapy, przy pomocy różnych obiektów w terenie i ich cech charakterystycznych. Określali kierunki stron świata różnymi sposobami, a także odległości w terenie.

Do zajęć wykorzystywano m.in. zegarek, linijkę, metodę na oko oraz kompasy. Kolejny blok zajęć dotyczył taktyki. Utrwalano działania podczas marszu, stosowanie różnych szyków patrolowych, marszowych, realizację zadań taktycznych przez pojedynczego żołnierza oraz  sekcję. Kadeci uczyli się jak wygląda planowanie, prowadzenie marszu ubezpieczonego w różnym terenie, zasad ubezpieczania i odpoczynku.

Ostatnim realizowanym tego dnia zagadnieniem było wychowanie fizyczne, gdzie ćwiczone były elementy walki w bliskim kontakcie, takie jak: kopnięcia, uderzenia, obrona przed  ciosami oraz zaborem broni.

Na koniec zajęć wyróżniono uczniów najlepiej ćwiczących oraz omówiono zrealizowaną tematykę.

mgr Marek Bednarz

linki

galeria