Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

13.04.2023 r. wzięliśmy udział w Giełdzie Szkół, w SP Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie.

PROMOCJA SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Chojnie

 

13 kwietnia 2023 r. na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Chojnie, wzięliśmy udział w „Giełdzie Szkół” ponadpodstawowych. Byliśmy jedną z 6 szkół, która zaprezentowała swoją ofertę edukacyjną na rok szkolny 2023/2024. Każda ze szkół miała 15 minut na przedstawienie swojej oferty. Zespół do spraw promocji szkoły przygotował stoisko promujące naszą szkołę: ulotki, broszury, antyramy, ścianki LED z proponowanymi przez naszą szkołę kierunkami oraz logo szkoły. Bogatą ofertę edukacyjną dla przyszłych absolwentów szkoły podstawowej, przedstawili nasi uczniowie: Piotr Podniesiński, Mikołaj Olejniczak, Kinga Woźniak, Hanna Jońca oraz Włodzimierz Oleśków. Nasi uczniowie, w sposób bardzo obrazowy, przedstawili kierunki kształcenia, liczne koła zainteresowań oraz udział szkoły w projektach. Zaprezentowali również film, pokazujący bardzo bogatą bazę dydaktyczną szkoły. W promocji szkoły wzięli udział również nauczyciele: Pani Gabriela Lasowska, Pan Krzysztof Janik oraz Pani Andżelika Szkuciak.

Kolejnym punktem „Giełdy Szkół”, było zwiedzanie przez ósmoklasistów stoisk promocyjnych, przygotowanych przez szkoły ponadpodstawowe. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uczniowie rozdawali ulotki, Mikołaj Olejniczak i Hanna Jońca prezentowali zasady obsługi broni szkoleniowej, a Kinga Woźniak zaprezentowała działalność „Błękitnego Patrolu” oraz zademonstrowała jak się „ściąga” odciski palców. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się również sterowany przez Włodzimierza Oleśkowa robot.

 

 

 

Zespół do spraw promocji szkoły

linki

galeria