Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

13.05.20021 r. odbyła się lekcja otwarta biologii w ramach programu Aktywna tablica.

Lekcja otwarta z biologii w ramach programu „Aktywna tablica”

 

13.05.20021 r. odbyła się kolejna lekcja otwarta, w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Zajęcia z biologii przeprowadziła pani Magdalena Michońska – nauczycielka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie. Lekcja odbyła się poprzez aplikację Ms Teams. Tematem zajęć był rozwój zarodkowy i płodowy człowieka.

Podczas zajęć prowadząca wykorzystała materiały z e – booków, filmy obrazujące zapłodnienie, a także kolejne fazy rozwoju zarodkowego i płodowego oraz poród.

Omówiono funkcje łożyska. Szczególny nacisk nauczycielka położyła na informację dotyczącą wnikania do płodu, poprzez łożysko, wielu substancji szkodliwych.

Uczniowie podczas zajęć uzupełniali karty pracy, wykazując się nabytą podczas lekcji wiedzą. Zajęcia odbywały się w przyjaznej atmosferze.

 

mgr Barbara Zubala

linki

galeria