Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

13.06.2023 r. uczniowie kl. 3TH, realizujący innowację pedagogiczną „Hotelarz animatorem czasu wolnego”, wzięli udział w spotkaniu z animatorem.

Spotkanie z animatorem czasu wolnego

 

13 czerwca 2023 r. podczas zajęć innowacji pedagogicznej „Hotelarz animatorem czasu wolnego”, realizowanej w klasie 3TH, gościliśmy zawodową animatorkę – Panią Monikę Kołodziejską, osobę niezwykle kreatywną, profesjonalną i bardzo cenioną na lokalnym rynku pracy.

W pierwszej części spotkania, pani animator przybliżyła nam specyfikę tego zawodu, odpowiadając na pytania przygotowane przez młodzież. Chętnie dzieliła się swoją wiedzą zawodową, zdradziła swoje patenty na sprawdzone animacje oraz poleciła rekwizyty, jakich warto używać w pracy.

Drugi etap spotkania miał formułę zajęć praktycznych. Były zabawy z chustą animacyjną, zabawy ruchowe oraz formowanie balonów. Przyszli animatorzy chętnie angażowali się w proponowane aktywne zajęcia, zyskując dodatkową bazę pomysłów na własne animacje.

Serdecznie dziękujemy Pani Monice za spotkanie i ogromną dawkę inspiracji. Bo jak się uczyć to tylko od najlepszych!

 

Bianka Małysz-Lewandowska

linki

galeria