Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1@zsp1chojna.pl

tel./faks 091 414 20 29

PATRONATY - WSPÓŁPRACA

13.10.2016 r. uczniowie wzięli udział w spektaklu „Jak tu pięknie” w Centrum Kultury w Chojnie.

Spektakl „Jak tu pięknie”

    W dniu 13 października 2016 r. w Centrum Kultury w Chojnie został wystawiony dla  uczniów spektakl „Jak tu pięknie” w reżyserii pani Aleksandry Słowińskiej w wykonaniu młodych aktorów z Teatru Elipsa z Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.

Spektakl, poruszający temat zagrożeń związanych z dyskryminacją, agresją powodowaną stereotypami i uprzedzeniami, został przedstawiony na podstawie relacji wielopokoleniowej rodziny. W „Modlitwie” finałowej części widowiska można było usłyszeć głos młodych ludzi, którzy chcą być kochani i akceptowani, wchodząc w dorosłe życie. Strach, lęk i nadzieja, to właśnie te emocje kończą spektakl i zapadają głęboko w pamięć.

Po skończonym spektaklu, reżyser p. A. Słowińska, przeprowadziła prelekcję oraz  warsztaty z młodzieżą. Miały one na celu zaangażowanie do interakcji i współpracy. Młodzież, pracująca na scenie, stanęła przed zadaniem m.in. spontanicznego okazywania, narzuconych przez instruktora emocji. Uczestnicy konfrontowali ze sobą emocje, myśli, uczucia, co okazywało się być dużym wyzwaniem. Do ciekawych wniosków doprowadziło ćwiczenie: z kim usiadłbyś w przedziale podczas podróży. Młodzież omówiła przy tej okazji zagadnienia stereotypów, oceny innych i dyskryminacji. O tym, jak negatywne zachowania wpływają na nas samych, uczniowie przekonali się podczas próby wydostania się z kręgu zbudowanego przez ludzi „obojętnych”.

Te i wiele innych teatralnych zabaw nie tylko zintegrowały młodzież i dostarczyły dobrej, aktywnej zabawy, ale także zwróciły uwagę na wiele ważnych aspektów naszej rzeczywistości. Na to, czym jest i jak się objawia dyskryminacja, brak tolerancji i jakie są  jej  skutki. A także jak przyjemnie jest żyć w przestrzeni, gdzie wszyscy nas akceptują, lubią, wspierają.
Spektakl „Jak tu pięknie” odbył w związku z realizacją przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie projektu edukacyjnego pt. „Każdy różny – wszyscy równi”, w  ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach Bezpieczna+.

Pedagog szkolny
mgr Karolina Kubowicz

linki

galeria